Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#28364Nedodání zaplaceného zboží a nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.11.2018, před rokem

Libuše Nezbedová

Znění stížnosti

Dne 11.10.2018 jsem si objednala prostřednictvím internetové stránky Sestry v akci 5 druhů zboží v celkové hodnotě 681Kč, s poštovným celkem 756Kč. Tuto celkovou částku jsem uhradila obratem na uvedený účet. Po měsíci nedodání mého objednaného zboží jsem opakovaně urgovala zboží přes uvedený kontaktní formulář. Odpovědi jsem se nedočkala. Snažila jsem se spojit přes telefonický kontakt, bohužel nikdo mé volání nezvedal, též opakovaně. Dodnes nemám zboží ani peníze. Objednaná zásilka byla určena jako dárek pro dceru k vánocům.


Produkt

Objednala jsem si autosamolepku EKG v hodnotě 48Kč, hodinky pro zdrav. sestru za 190Kč,propisku stetoskop za 78Kč, hrnek 100% sestra za 160Kč, EKG ponožky za 205Kč.


Požadované řešení

Ideální řešení by bylo pro mne zaslání zboží do vánoc, v krajním případě zaslat peníze zpět na účet. Již jsem se setkala s jedním případem, kdy docházelo k nedodání objednaného zboží, mi postiženi jsme se přes net spojili a podali trestní oznámení. Dotyčná byla odsouzena....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2018 06:21, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.12.2018 17:15, před rokem

Paní Nezbedová,

má u nás objednávku, přesně tak jak uvedla, platba dorazila v pořádku. Některé zboží bohužel není skladem a bylo objednáno, až v době mé přítomnosti, což je tento týden. To, že vázla komunikace přes email a paní se nedovolala na infolinku, bylo zapříčiněno mojí dlouhodobou hospitalizací. Naši zákazníci o mé nepřítomnosti a nefunkčnosti info linky byly informováni na našem webu Sestry v akci.net. Paní jsme kontaktovala s tím, že zboží stihneme doručit do Vánoc. Jana Gryc Přecechtělová

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2018 07:45, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a případně stížnost uzavřít.


Libuše Nezbedová

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.12.2018 14:09, před rokem

Na stránkách sestry v akci byl uveden termín nepřítomnosti o hodně kratší, než byla nepřítomnost paní Přecechtělové. Do dnes mě nikdo neinformoval žádným způsobem, že mi doručejí zaplacené zboží do vánoc. Prosím paní Přecechtělovou, aby tak opravdu učinila. Nezbedová

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2018 08:14, před rokem

Stížnost přeřazujeme na podnikatelku, která tak má možnost se vyjádřit.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2018 10:32, před rokem

S paní Nezbedovou, jsme se domluvily na dodání zboží v co nejkratším termínu, jelikož je to dárek k Vánocům. Termín jsme slíbila dodržet. Gryc


Libuše Nezbedová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.12.2018 10:48, před rokem

Ano, paní Přecechtělová se semnou již spojila, slíbila zaslat zboží do vánočních svátků. Nezbedová

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2018 11:03, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2019 06:36, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Libuše Nezbedová

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.1.2019 11:56, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Není třeba dále ve stížnosti pokračovat, vše dopadlo dobře, k mé spokojenosti. Nezbedová