Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:273
Z toho za letošní rok:66
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 53 stížnostech.

#28445Zaplacené zboží - nedodáno

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2018, před 9 měsíci

Marcela Šebelíková

Znění stížnosti

Dne 08.11.2018 jsem objednala a současně zaplatila převodem "spící panenku" za 499,- Kč, která nebyla do dnešního dne, tj. 03.12.2018 dodána, nebylo ani potvrzeno přijetí objednávky nebo platby.
Zatím jsem oslovila společnost Ateli prostřednictvím e-mailu, který se vrátil zpět - nedoručeno. A ano, doufám stále, že došlo k nedorozumění, ale nemohu se s nimi spojit, abych si to ověřila...
Šebelíková

PS
ještě jsem s nedodáním nesetkala, vždy prodejce nějak reagoval - tady nic - žádné potvrzení objednávky nebo doručení peněz


Produkt

možná zprostředkováno přes potovnezdarma.cz - nevím jistě, ale doprava se neplatila určitě


Požadované řešení

nejlépe doručit objednané zboží, jinak vrátit peníze zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2018 08:20, před 9 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2018 19:22, před 9 měsíci

Dobrý den,

napište mi prosím číslo objednávky. Situaci poté ráda prověřím.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Marcela Šebelíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.12.2018 16:53, před 9 měsíci

Bohužel, jsem žádné číslo objednávky neobdržela.

Reakce společnosti

Publikováno
6.12.2018 11:25, před 9 měsíci

Dobrý den,

napište mi prosím variabilní symbol platby. Situaci poté ráda prověřím.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Marcela Šebelíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.12.2018 12:37, před 9 měsíci

Dobrý den
Variabilní symbol k platbě: 101513450
Šebelíková

Reakce společnosti

Publikováno
10.12.2018 19:19, před 8 měsíci

Dobrý den,

ve Vaší objednávce č. 101513450 je zboží, které je skladem u dodavatele a jeho obvyklá doba dodání trvá 10-40 (nejpozději 60) kalendářních dnů ode dne odeslání, protože jsou zásilky odesílány přímo ze zahraničí.
Vaše objednávka byla expedována dne 14.11.2018.

Pokud máte k objednávce další dotaz, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kontaktovat nás můžete zde: https://postovnezdarma.cz/helpdesk/ nebo na telefonním čísle +420 374 445 974. Zavolat nám můžete po-pá mezi 9-16 hod.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Marcela Šebelíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.12.2018 12:31, před 8 měsíci

Dobrý den, děkuji za pomoc. Zboží dorazilo. Příště si dám větší pozor.
Šebelíková

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2018 18:26, před 8 měsíci

Dobrý den,

těší mne, že Vám zboží bylo doručeno.

Přeji Vám mnoho spokojených nákupů.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz