Společnost


SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#28492Neuznaná třetí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2018, před 2 lety

Martin Chaloupský

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 25. 11. 2016 jsem v obchodě Softcom v Praze 10 zakoupil telefon značky Xiaomi Redmi 3S.

Dne 9. 8. 2017 jsem tento telefon poprvé reklamoval se závadou, kdy nesprávně ostřil zadní fotoaparát a to i při výborných světelných podmínkách. Reklamace byla uznána a kamera vyměněna.
Dne 28. 8. 2017 jsem telefon opět reklamoval se stejným problémem. Reklamace byla uznána a kamera opět vyměněna.
Dne 31. 5. 2018 jsem telefon potřetí reklamoval, opět se stejnou závadou. Reklamace nebyla uznána s popisem (uveden do továrního nastavení, proveden kompletní test, zařízení nemá žádnou vadu, potíže způsobeny aplikacemi třetích stran. Problémy přetrvávaly.
Dne 22.11. 2018 byl telefon po čtvrté reklamován, opět se stejnou závadou. Přidány demonstrativní snímky z tohoto fotoaparátu. Opět nebyla reklamace uznána s popisem (závada se neprojevila, proveden factory reset).

Telefon je používán jako firemní, mimo jiné pro účely fotografické dokumentace staveb, tato závada je tedy poměrně na obtíž. Problémy přetrvávaly po celou dobu používání.
Prodejce se dle mého názoru vyhýbá uznání vady, resp. uznání třetí reklamace, která by znamenala výměnu zboží, nebo navracení finančních prostředků.
Otázka: Lze se proti tomuto rozhodnutí bránit?

Děkuji


Produkt

Seriové číslo: TEXI029, mobilní telefon Xiaomi Redmi 3S, CZ LTE, 32GB, šedý


Požadované řešení

Vrácení peněz / výměna zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.12.2018 09:10, před 2 lety

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakovaného výskytu vady náleží však pouze spotřebitelům, neboť je umístěno v § 2169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který se použije pouze při prodeji zboží v obchodě spotřebitelům.

Reakce společnosti

Publikováno
21.12.2018 08:34, před 2 lety

Děkuji za Vaše vyjádření.
Dále reagovat nebudeme.
S pozdravem Michal Šebek

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2018 08:57, před 2 lety

Pokud byla reklamace prodejcem zamítnuta, tak jediná možnost jak dokázat, že věc (předmět koupě) je vadná od počátku je znalecký posudek. Seznam soudních znalců lze nalézt na www.justice.cz. V případě, že by soudní znalec dal za pravdu kupujícímu, tak náklady na něj zpětně má kupující právo požadovat po prodejci dle § 1924 občanského zákoníku.

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitele, aby mohl stížnost případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 23:14, před 2 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2019 09:48, před 2 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.