Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1803
Z toho za letošní rok:321
Stále v řešení:103
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 441 stížnostech.

#28571Automatické prodloužení a úhrada

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2018, před 6 měsíci

Lukáš Radiňák

Znění stížnosti

Dobrý den
V seznamce jsem se zaregistroval a zaplatil platbu na 1 měsíc. Po oplynuti měsíční doby mi začali chodit sms z banky, že se mi má stáhnout platba ve výši 2247Kč. Tak jsem začal pátrat co to muže být a zjistil, že si mi automaticky prodloužilo členství na 3 měsíce a mám ho zaplatit. Nedostal jsem žádný e-mail ze něco takového je a proč jsem nebyl ani upozorněn nějakou zprávou o nějakém prodloužení účtu atd...Poslal jsem výpověď a vaše odpověď byla taková:
Obdrželi jsme Vaši výpověď, ačkoli nová platba je již v procesu zpracování. Jakmile bude platba dokončena, datum pro ukončení platnosti členství bude 24/02/2019. Pokud bude platba opožděna, pak Vaše členství bude taktéž prodlouženo, abyste mohl/a užívat Prémiového členství po celou předplacenou dobu. V případě problému s platbou Vás budeme kontaktovat.

Výpověď jsem zaslal asi 4 dny po měsíčním období a stále mě nikdo nekontaktoval co s platbou nebo jestli platba narůstá nebo se mi už načítaji nějaké penále.Měl jsem za to ze účet po mesici skončí?

Status členství:
Prémiový člen, 1 měsíc členství
Tohle mi svítí na profilu tak jak je možné když tam mám tohle ze jste mě převedli někam jinam proč už tam nesviti třeba něco jiného když jste mě převedli někam jinam tohle mi tam svítilo od samého začátku co jsem to zaplatil měsíční a tím jsem to taky bral ne ze se to někam převedli na 3 měsíční když mě o tom nikdo nekontaktoval a ani mi neposlal žádný e-mail


Požadované řešení

Zrušení profilu s odstranění údajů z vaši seznamky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2018 09:36, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.12.2018 17:02, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Lukáš Radiňák

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.12.2018 18:51, před 6 měsíci

Psal jsem na e-mail co jste tady dali a uvidíme

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2019 09:58, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 08:11, před 3 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.