Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:371
Z toho za letošní rok:78
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#28577Předražené vstupenky o 200%

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2018, před 7 měsíci

Alena Gabrišová

Znění stížnosti

Zaplatila jsem na internetu na stránkách Viagogo za dvě vstupenky na koncert Xaviera Baumaxy konaný dne 25.11.2018 1947,-Kč.
Na místě v předprodeji stály 250,-Kč a před koncertem na místě 300,-Kč. Na dvou vstupenkách jste mě tedy účtovali o 1347,-Kč více.
To se mi zdá příliš. Není to už trestné? Asi to byl jen omyl.


Produkt

objednávka měla číslo 18610231


Požadované řešení

Byla bych ráda kdyby společnost Viagogo vrátila část ceny vstupenek. Věřím, že došlo k omylu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2018 09:29, před 7 měsíci

Společnost není prodávajícím vstupenek. Společnost pouze zprostředkovává obchod mezi kupujícím a prodávajícím (český název webového portálu je "burza vstupenek"). Prodávajícím tedy nemusí být vždy podnikatel. Není-li prodávajícím podnikatel, na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se nepoužijí ustanovení na ochranu spotřebitele.

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2019 11:28, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.