Společnost


Dol-Kre-4you s.r.o.

Počet nahlášených stížností:23
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#28578Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2018, před 5 dny

Jaroslava Seidlová

Znění stížnosti

Telefon nefunguje nelze nabít.Nejde taktéž dotyková deska.Jejich odpověd mechanické poškození.ikdyž nevím jak bych ho mohla mechanicky poškodit a znečistit dala jsem na to jen sklo proti rozbití a použila jejich silikonové pouzdro.Na netu jsem si zjistila že to takle praktikují,až nato že já nejsem tak bohatá abych mohla hodit do koše skorem 8000.Kč promne je to spousta peněz.Na tel:jsem šetřila skorem roka ted toto


Produkt

Nelze nabít,nejde dotyková deska


Požadované řešení

Vrácení peněz.Prosím


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2018 09:49, před 5 dny

Prodávající odpovídá kupující, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelkou a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitelka může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitelka právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.