Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1895
Z toho za letošní rok:413
Stále v řešení:92
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 449 stížnostech.

#28579Zrušení Prémiového členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2018, před 7 měsíci

Václav Zuzánek

Znění stížnosti

Dobrý den dnes mi dorazil tento email a já vůbec nevím co to má znamenat a co stím mám dělat jak po mě někdo může něco chtít já si nic neprodlužoval ani jsme nebyl informován emailem že se mi něco bude prodlužovat ...rád bych to nějak vyřešil a ukončil veškerý kontakt snimi co mám dělat ?

Vaše předplatné na www.be2.cz
Nezdařená platba během Vašeho předplatného pod
be2 S.à.r.l. / www.be2.cz
6.12.2018
Vážený pane Václav Zuzánek,

ke dni 9.11.2018 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.be2.cz ke dni 9.10.2018 s uvedením e-mailové adresy zuzanek.vaclav@seznam.cz).

Uvedené prodloužení bylo realizované v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými jste souhlasil/a.

Produkt: 3měsíční Premium členství

Forma úhrady: CreditCard VISA

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že Váš členský poplatek nebyl k datu 9.11.2018 připsán.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 2 247,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 280,00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 2 527,00 CZK.


Jediný způsob, jak automatizovaný proces vymáhání zastavit, je úhrada celkové dlužné částky do data splatnosti. V případě, že se Vám nepodaří uhradit dlužnou částku v plné výši nebo překročíte platební lhůtu, budeme nuceni odevzdat Váš případ externí společnosti pro vymáhání dlužných pohledávek. To povede ke zvýšení dalších nákladů, které Vám budou účtovány.

Převeďte prosím sumu ve výši 2 527,00 CZK nejpozději do 12.12.2018 prostřednictvím služby PayPal (https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/send-money-online?locale.x=en_CZ), využitím funkce "Odeslat platbu", a to na následující e-mailovou adresu:

paypal@be2.com

V případě, že budete v rámci platby prostřednictvím služby PayPal potřebovat naši asistenci, kontaktujte nás prosím na adrese paypal@be2.com. Budeme Vám tak moci zaslat individuální platební příkaz pro službu PayPal.

V případě, že nemůžete platbu dlužného poplatku realizovat prostřednictvím služby PayPal, je Vám k dispozici také možnost úhrady prostřednictvím bankovního převodu na účet uvedený níže:

Příjemce:
IBAN:
BIC/Swift-Code:
Banka:
Suma:
Referenční číslo:
Adresa:


be2 Sarl
DE62700202700667972744
HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank – HypoVereinsbank
2 527,00 CZK
UniCreditBank - HypoVereinsbank Muenchen
Kardinal-Faulhaber-Strasse 3
D-80333 Muenchen, Germany

Včasné zaplacení je jediný způsob, jak zabránit navýšení nákladů.

Více informací naleznete v sekci s často kladenými dotazy, uvedenými níže.

**************************************
Tato zpráva Vám byla zaslaná automaticky.
Nereagujte na ni prosím, jelikož adresa odesílatele není uzpůsobena pro přijímání emailů.
Platnou kontaktní adresu najdete v sekci Pomoc.
**************************************
S pozdravem

Martin Bell
Oddělení pohledávek be2


Produkt

Prémiové členství uzavřené 9.10.2018 na jeden měsíc


Požadované řešení

Řešení: okamžité zrušení Prémiového členství s definitivní platností, zaslání datumu ukončení členství. Definitivní vyřešení celé záležitosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2018 10:39, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.12.2018 17:03, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 23:12, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Václav Zuzánek

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.1.2019 01:21, před 6 měsíci

Hodnocení: