Společnost


UNI HOBBY, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#28753Reklamace vířivky Marimex

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2018, před 3 lety

Jiří Vařeka

Znění stížnosti

Dne 26. 7. 2018 jsem v prodejně UNI HOBBY v Jihlavě zakoupil vířivý bazén Marimex za 9 990 Kč.
Po třech dnech používání se objevila hláška, že je třeba vyměnit kartuš. Vyměnil jsem tedy za novou za cca 150 Kč. Po dalších třech vířeních se situace opakovala.Vyměnil jsem vodu i filtr a stačilo použít dvakrát a znovu. Vířivku jsem u prodejce reklamoval již podruhé a výrobce reklamaci neuznal a odkazuje se na návod, kde je opravdu uvedeno, že je někdy třeba kartuš za 150 Kč měnit po třech dnech. Na prodejně nás na tuto skutečnost nikdo neupozornil, ačkoli jsme se ptali, bylo nám řečeno, že jejich předváděná napuštěná vířivka vydrží na prodejně dlouhou dobu. Kdybychom byli informováni o nutné výměně každé 3 dny, nikdy bychom si výrobek nekoupili. Návod si člověk může přečíst až když výrobek zakoupí.


Produkt

Bazén vířivý Marimex Pure Spa – Bubble HWS čtverec za 9 990 Kč


Požadované řešení

Se situací se nechci smířit, rozporovat reklamace budu po třetí a budu doufat, že společnost UNI HOBBY nezklame moji dosavadní důvěru a doufám ve vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2019 15:35, před 3 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Jak je uvedeno v ustanovení § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, věc je vadná, pokud nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.1.2019 11:02, před 3 lety

Hezký den,

v reakci na stížnost pana Jiřího Vařeky, se kterou se obrátil na službu VašeStížnosti.cz, uvádí společnost UNI HOBBY, a.s. následující stanovisko:

Reklamace byla předána servisnímu technikovi, kde nebyla uznána z důvodu výměny filtrů po běžném užívání.
Vzhledem ke korektnosti společnosti bylo, ke spokojenosti zákazníka, žádosti vyhověno a byly mu vráceny peníze.

Po uvedení produktu do původního stavu byl produkt vystaven a umístěn do prodeje.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2019 10:07, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vařeka

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.2.2019 11:45, před 3 lety

Dobrý den,
ačkoli výrobcem firmy Marimex nebyla reklamace uznána, v UNI HOBBY k nám přistupovali velice korektně a i když se opakovaná reklamace protáhla a trvala delší dobu, nakonec byla vyřešena k naší spokojenosti a byly nám vráceny peníze. Zároveň bych chtěl vyjádřit poděkování D testu za vstřícnost a rady jak postupovat
Jiří Vařeka, Jihlava

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2019 10:16, před 3 lety

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.


Jiří Vařeka

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.3.2019 10:16, před 3 lety

Hodnocení: