Společnost


UNI HOBBY, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#28780Zamítnutá reklamace pracovní desky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 25 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2018, před 3 lety

Tomáš Scharf

Znění stížnosti

Dne 13.11.2018 jsme společně s manželkou zakoupili pracovní desku. Požadovaná délka desky měla být 273cm.
Pracovníkem marketu nám bylo řečeno,že nejdříve musíme desku jít zaplatit na pokladnu a následně s účtenkou se vrátit a po předložení nám bude deska uřezána a vydáná.

Po uhrazení jsme obdržely zboží a odvezli domů.
Při následné montáži bylo řemeslníky zjištěno, že deska měří jen 237cm. Tedy o 40cm kratší.
Následné jsem desku reklamoval. Bylo mi ovšem sděleno, že jsem povinnen si zboží překontrolovat a tudíž na reklamaci nebude brán zřetel.
Opravdu nevím,kdy jsem si ji měl překontrolovat, když desku obdržíte až po uhrazení faktury a obchod je tedy uzavřen.

Nenechal jsem se odbýt a podal řádnou reklamaci a to dne 27.11.2018
Následně byla ten den provedena inventůra, kde se zjistilo, že jim opravdu 40 cm desky nadbývá. Napsáno i v reklamační protokolu.

Ovšem dne 7.12 mi byla reklamace zamítnuta viz. citace v reklamační protokolu : Zákazník je povinnen si při převzetí zboží překontrolovat :rozměr, materiál a kvalitu. Pozdější reklamace nebude brán zřetel.

A to jsem ještě ten den byl paní z reklamačního oddělení nařknut z údajné manipulace s onou deskou.

Nevím co si o celé situaci myslet. Jestli má Uni Hobby potřebu se nezákoně obohacovat na zákaznících .

Zboží zakoupeno na pobočce Zlín


Produkt

číslo artiklu : 8591391020273 filiálka : 441 transakce : 778046


Požadované řešení

Úhrada celé desky 2181
Částečně uskutečněná montáž za 2500kč
4 x cesta do Zlína po 72km


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2018 08:45, před 3 lety

Ust. § 2104 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví kupujícímu povinnost věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Ve smlouvě se spotřebitelem není však možné ukládat spotřebiteli povinnosti nad rámec zákona, a to obzvláště v případě uplatnění práv z vadného plnění. Takové omezující ujednání je zakázáno § 1814 písm. a) občanského zákoníku.

V případě nesplněné jakosti při převzetí má spotřebitel právo na výměnu zboží, není-li tento požadavek nepřiměřený. Například pokud je možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, budou mít tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Odstoupit od smlouvy je možné v případě, že není možná výměna zboží. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2019 16:31, před 3 lety

Hezký den,

v reakci na stížnost pana Tomáše Scharfa, se kterou se obrátil na službu VašeStížnosti.cz, uvádí společnost UNI HOBBY, a.s. následující stanovisko:

Dle názoru společnosti UNI HOBBY, a.s. je třeba rozlišovat samotnou kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě byla pracovní deska v normovaném rozměru 3 m, a následnou službu přířezu na přání zákazníka – v tomto ohledu se totiž jedná o úpravu věci, což je jedno z definičních kritérií díla ve smyslu ust. § 2587 občanského zákoníku; jako benefit pro zákazníky, kteří zakoupí zboží v marketu UNI HOBBY, je tato služba poskytována bezplatně. Z udaného průběhu tohoto obchodního případu je zřejmé, že došlo k přesmýknutí číslovek, když namísto délky 273 cm byla deska zaříznuta na rozměr 237 cm; zda číslovku nesprávně vyslovil zákazník, nebo zda ji nesprávně pochopil příslušný zaměstnanec přířezu, není dle společnosti UNI HOBBY, a.s. již podstatné. Dle ust. § 2605 občanského zákoníku totiž platí, že: „Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno.“ Tento jednoduchý princip je přímo u příjmu zakázek zformulován do srozumitelné a ustálené fráze: „Překontrolujte si při převzetí: rozměr, materiál a kvalitu. Pozdější reklamace nebude uznána.“ Vedle tohoto upozornění je navíc na stěně umístěno i orientační měřidlo v intervalu 0 – 3 m, jež je cejchované po 10 cm. Zákazník tak měl velmi dostupnou možnost překontrolovat, zda deska svým rozměrem odpovídá jeho požadavku.

Z předložené dokumentace je zřejmé, že zákazník v postavení objednatele reklamoval údajné nesprávné zaříznutí desky až po 14 dnech po jejím zakoupení a následné úpravě (!), navíc v tu chvíli již byla deska dále upravena, neboť do ní byl vyříznut otvor na kuchyňský dřez. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že úprava věci na nesprávný rozměr je vadou zjevnou, tuto vadu měl tedy zákazník namítnout ve formě výhrady při převzetí zaříznuté desky. Jelikož tak neučinil, nezbývá než konstatovat, že zákazník své právo neuplatnil.

Dle názoru společnosti UNI HOBBY, a.s. v tomto případě nebyla jiná možnost než reklamaci oprávněně zamítnout, neboť nebyla zjištěna žádná vada, za kterou by společnost UNI HOBBY, a.s. odpovídala.

Čistě v rámci kulance, coby součást vstřícné politiky vůči zákazníkům, již společnost UNI HOBBY, a.s. dlouhodobě zastává a praktikuje, je však možné zákazníkovi nabídnout bezplatnou výměnu pracovní desky za desku zkrácenou na potřebný rozměr 273 cm. Žádné další požadované nároky (vrácení ceny původní desky, náhrada nákladů na montáž či jízdních výdajů) však společnost UNI HOBBY, a.s. neuznává a nehodlá na jejich úhradu plnit ničeho.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2019 09:21, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tomáš Scharf

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.3.2019 21:00, před 3 lety

Dobrý den ,

Vzhledem k tomu že nemám čas se s Vámi soudit ... si vyzvednu desku novou.
Rád bych si ji vyzvedl ve Starém Městě. Nemám důvěru v zaměstnance Zlína a také nechci riskovat že třeba dostanu opět jiný rozměr.

Scharf

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 06:33, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
5.3.2019 09:13, před 3 lety

Hezký den,

společnost vyšla zákazníkovi vstříc.
Bereme tuto stížnost za uzavřenou.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.


Tomáš Scharf

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2019 10:43, před 3 lety

Dobrý den ,

Já ani ne .. Kde si teda desku mohl vyzvednout???

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2019 10:48, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2019 13:20, před 3 lety

Hezký den,

vyjádření ze dne 14.1.2019

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.


Tomáš Scharf

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2019 20:18, před 3 lety

Dobrý den ,

Pokud mi nehodláte odpovědět asi s Vama tu práci dám.

Vaše arogantnost a neschopnost jakékoli sebereflexe je do nebe volající.
Vy mi prodáte špatný rozměr ale chyba je u mě.

A následně se ani řádně neobtěžujte odpověď na dotaz .

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2019 20:36, před 3 lety

Hezký den,

''...je však možné zákazníkovi nabídnout bezplatnou výměnu pracovní desky za desku zkrácenou na potřebný rozměr 273 cm...''
Jedná se o prodejnu ve Zlíně.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 09:54, před 2 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2019 11:03, před 2 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.