Společnost


Intersport ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#28971Poškození zboží (bot) při reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.12.2018, před rokem

Jiří Ptáček

Znění stížnosti

Dne 5.11.2018 jsem na pobočce Intersport Praha-Nové Butovice reklamoval trekové boty - obě měly odlepené podrážky, reklamační protokol č. 13121002676. Intersport využil celou reklamační lhůtu 30 dní a poslední den lhůty oznámil vyřízení reklamace opravou. Při převzetí reklamace dne 5.11.2018 zaměstnankyně Intersportu boty pečlivě zkontrolovala - byly bez známek poškození, jinak by toto poškození uvedla do reklamačního protokolu!

Dne 7.12.2018 při vyzvedání reklamace nebyly boty zcela opravené, na některých místech se podrážka stále odchlipovala (odlepovala) od zbytku boty, navíc tím, že nebyla oprava provedena odborně, patrně by do nich na místech špatných spojů teklo. Navíc byly boty v místě spojů více či méně zašpiněny od lepidla a na špici pravé boty je kožená bota zašpiněna od černé barvy a v kůži těsně nad podrážkou je hluboký vryp - bota je poškozena. Převzít reklamaci jsem odmítl a řešením dle zástupce vedoucího prodejny pana Ondřeje Horáka mělo být mé vyjádření se k reklamaci a její nepřevzetí, o kterém bude rozhodovat vedení společnosti.

Dne 16.12.2018 mi bylo oznámeno vyřízení mé druhé reklamace, resp. reklamace reklamace.

Dne 17.12.2018 jsem šel podruhé vyzvednout reklamaci s tím, že k mé stížnosti a důvodům nepřevzetí reklamace se nikdo nevyjádřil. Dle zástupce vedoucího prodejny Nové Butovice pana Onřeje Horáka se k mé reklamaci měl vyjádřit pouze vedoucí prodejny Nové Butovice pan Lubomír Kriško (původně tvrdil že vedení společnost) s tím, že jeho vyjádření bylo koncipováno obecným papírem, který tam kopírují každému, kdo si stěžuje, o možnosti mimosoudního sporu. Na mou výtku, že boty byly poškozeny při opravě (v reklamačním protokolu není jediný záznam o tom, že by k záruční opravě byly předávány boty s nějakým poškozením a není uveden ani soupis poškození), mi bylo zástupcem vedoucího prodejny Nové Butovice panem Ondřejem Horákem sděleno, že je to pouze slovo proti slovu. Na můj argument, že na reklamačním protokolu nejsou zaznamenány žádné vady či poškození (s výjimkou reklamovaných odlepených podrážek), a proto je zcela evidentní, že byly boty poškozeny při reklamační opravě, jsem byl osočen, že jsem pěkný vychcánek (doslova takto řečeno). Proto jsem odmítl převzít tuto reklamaci podruhé s tím, že k tomu sepíšu důvody. Zástupce vedoucího prodejny Nové Butovice pan Onřej Horák mě tedy nechal sepsat nový zápis o důvodech o nepřevzetí reklamace a po jeho dopsání mi sdělil, že jej nepřevezme a ať si boty odnesu. Měl jsem po těchto zkušenostech obavy, že mi zástupce vedoucího prodejny Nové Butovice pan Onřej Horák, příště vyčte, že jsem si poškození udělal sám po odnosu bot z prodejny, proto jsem je opět nepřevzal.

Ani v jednom z výše uvedených dnů nebyl v prodejně Nové Butovice přítomen vedoucí prodejny pan Lubomír Kriško.


Produkt

Trekové boty McKinley Ranger Mid AQXM - kožené


Požadované řešení

Boty jsou poškozeny, z míst mezi podrážkou botou trčí lepidlo, boat je zašpiněna černou barvou, v botě je hlobový vryp, který ovlivní její vlastnosti - trvám na vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2018 09:45, před rokem

Prodávající je povinen provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy jinak znehodnocena. Povinností prodejce je provést záruční opravu takovým způsobem, aby neutrpěly ani estetické vlastnosti výrobku. Jinými slovy, výrobek by měl po záruční opravě fungovat i vypadat tak, jako by se na něm nikdy žádná vada nevyskytla.

Ihned po převzetí zboží z reklamace je třeba veškeré nedostatky provedené opravy prodejci vytknout. Pokud nezjedná nápravu ani během zbylého času do konce zákonné 30denní lhůty k vyřízení reklamace, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Jiná je situace, kdy prodávající vadu sice odstraní, ale podaří se mu poškodit zboží jiným způsobem. Reklamaci bude v takovém případě nutné považovat za včasně vyřízenou, to však nebrání uplatnit spotřebiteli nárok na náhradu vzniklé škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2019 13:24, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.