Společnost


viagogo

Počet nahlášených stížností:578
Z toho za letošní rok:51
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#29020Předražené vstupenky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.12.2018, před 5 lety

Iva Staňková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 14.12.2018 jsem přes viagogo koupila 2 vstupenky na Phila Collinse. Při nákupu se ukazovalo, že vstupenky rychle mizí, že je nutné nakoupit ihned. Pak mi přišel email, že objednávka je povrzená a že lístky dostanu nejdříve až 3 dny předem. To mi nezní pravdivě. Dnes jsem zjistitla, že je cena vstupenky předražená, lze koupit levněji. Chci vstupenky vrátit, ale nenašla jsem kontakt, kde své odstoupení od smlouvy provézt.


Produkt

koncert Phil Collins, Praha 25.6.2018, od 19 hod,


Požadované řešení

vrácení vstupenek a vrácení peněz zpět


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2018 09:21, před 5 lety

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitelku konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitelka tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2019 10:55, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.