Společnost


MAFRA, a.s.

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29054Nedoručování předplacených novin, Mladé fronty DNES z vydavatelství MAFRA, a.s. během celého roku 2018

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.12.2018, před 2 lety

jiri vizek

Znění stížnosti

Žádám o prošetření nedoručování předplacených novin, Mladé fronty DNES z vydavatelství MAFRA, a.s. během celého roku 2018.
Noviny mám již několik desetiletí předplacené a řádně za ně platím. Po změně distributora novin z České pošty, s.p. na firmu Mediaservis, a. s. potažmo PNS, a.s. na začátku letošního roku dochází k neustálým problémům v doručování a jejich jediné řešení je, že mi vrátí peníze, protože nejsou schopni zajistit řádné doručení, přestože neustále všude inzerují, aby si lidé předplatili různé tiskoviny z jejich vydavatelství.


Produkt

Předplatné MFD


Požadované řešení

Mám za to, že buď by měli začít řádně doručovat, nebo přestat inzerovat celkově, resp. alespoň v reklamě uvádět, kde konkrétně (v podstatě celé Praze) to nejsou schopni garantovat, aby neuváděli občany v omyl a nešlo o klamavou reklamu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 11:23, před 2 lety

Pokud má spotřebitel sjednané předplatné, v rámci kterého mu mají být doručovány noviny, potom v případě jejich nedoručení neplní druhá strana svou smluvní povinnost. Tuto skutečnost doporučujeme spotřebiteli u společnosti, která předplatné zajišťuje, reklamovat. Reklamaci je dle čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek pro předplatné deníku MF DNES zapotřebí uplatnit do 7 dnů od nedoručení deníku. Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla vydavatele, datovou schránkou, e-mailem na predplatne@mafra.cz nebo na bezplatné lince uvedené v deníku.

Dle čl. 8.4 písm. b) všeobecných obchodních podmínek může spotřebitel od smlouvy o předplatném odstoupit, pokud mu opakovaně, minimálně však 3x, v jednom kalendářním čtvrtletí nebyl v den vydání doručen řádně deník (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány.

Od společnosti MAFRA, a.s. jsme obdrželi informaci o tom, že nemá zájem využít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Protože tato služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni případ uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.