Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29102Vymahání peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2018, před 3 lety

Jakub Štefańák

Znění stížnosti

Vážený/á pane/paní Štefaňák,

dovolte nám Vás informovat, že jsme převzali právní zastoupení společnosti Paidwings AG, Alte Steinhausers, CH-6330 Cham (ZG).
Na upomínky naší klientky jste rovněž nereagoval/a, stejně jako na výzvy k platbě inkasní společnosti, která byla do věci zapojena.

Zaregistroval/a jste se k placenému členství v internetové komunitě pouzesex.cz. Vaše zvolené uživatelské jméno, stejně jako
Vaši e-mailovou adresu kuba.stefanak@gmail.com naše klientka při rezervaci nabídky rovněž zaevidovala, stejně jako IP adresu Vašeho
počítače použitého při rezervaci.

Jelikož jste na upomínky inkasní kanceláře pověřené naší klientkou nereagoval/a a platbu neprovedl/a, jsme nyní
zmocněni k vymáhání splatné pohledávky, a to v případě potřeby i soudní cestou. Tím Vám vzniknou nikoliv nepodstatné
další náklady a poplatky.

Příležitost, která představuje snadnou a z hlediska nákladů výhodnou cestu, jak tuto pohledávku sprovodit ze světa, jste
dosud nevyužil/a. Protože naše klientka se svého nároku nevzdá, strkání hlavy do písku a odkládání řešení
záležitosti Vám nikterak nepomůže.

Můžeme Vám proto jen naléhavě radit, abyste splatnou pohledávku včas uhradil/a.

Tato pohledávka nyní sestává z následujících částek:

Hlavní pohledávka EUR 19,28
Bankovní poplatky a náklady na upomínky EUR 22,25
Náklady právního zastoupení EUR 32,40
------------------------------------------------------------------------------------------
Celková částka EUR 73,93

Vyzýváme Vás, abyste uvedenou celkovou částku ve výši 73,93 EUR zaplatil/a obratem, nejpozději do 28.12.2018.

Pro úhradu pohledávky použijte, prosím, níže uvedené bankovní spojení. U každé platby uveďte, prosím, spisovou
značku 35618223481.

Pokud požadovanou částku můžete zaplatit jen v přiměřených splátkách, očekáváme přiměřený
a konkrétní návrh platebního kalendáře ve výše uvedené lhůtě.
.

Níže ještě jednou shrnutí všech relevantních platebních údajů:
Vlastník účtu: Auer Witte Thiel
Bankovní ústav: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
BIC: PBNKDEFF
Částka: 73,93 EUR
Předmět: 35618223481

S přátelským pozdravem


Auer Witte Thiel
Rechtsanwälte
Bayerstraße 27
D-80335 Mnichov
E-mail: kolekce@auerwittethiel.com
Fax: +49 (0)89/ 59 06 83 145

Bankovní spojení:

Německo: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07; BIC: PBNKDEFF


Produkt

zaplatil jsem dluh 609 Kč, a i přes to mi poslali email dopis o zaplacení, přitom mi upomínky od klientky nechodily


Požadované řešení

chci ukončit s nimi smlouvu, aby mi odstranili účet a aby mě nekontaktovali, učet jsem nepoužil od 29. listopadu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2018 11:24, před 3 lety

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2019 10:57, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.