Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#29187Prosim o zrušení Profilu u vaší společnosti

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.12.2018, před 4 lety

Petra Čapková

Znění stížnosti

Prosim vás tímto o radu zrušení profilu a vymazání a ukončení smlouvy u společnosti c-date.Již jsem zasílala žádost o ukončení na kterou mě nepřišla odpověd.Nyní mě opět žádaji o uhrazení poplatku na další 3 měsice o které nemám zájem.chlěla jsem členství na zkoužku na 1 měsic což jsem zaplatila.180kč.
Byl mě 24.12.2018 zaslán upominkový mail o zaplacení yvsoké částky a po nezapalcení vymáhání.
Žádost jsem sepsala 18.12.2018 s vlastnoručním podpisem a bez výsledku o odpověd.
Doufám že se konečně nějak lidsky domluvíme a ne přes vygenerovaný mail který mě byl zaslán.
Jestliže jsem něco přehledla a bohužel musim zaplatit nelidsky vysokou částku za nic,rada bych v tuto chvili měla možnost zaplatit požadovanou častku a to na dvakrát,protože již nemám dostatek finančních prostředků.Je možné aby mě takto společnost vyšla vstříc?
s pozdravem a přáním vyřešení mé zaležitosti kladně.
A ukončení celé zaležitosti.
S pozdravem p.č


Produkt

Prosba o zrušení smlouvy a vymazání profilu


Požadované řešení

Ukončení smlouvy u společnosti c-date a vymazání mého profilu ,a přihlédnutí na moji finanční situaci a rozdělění do 2 plateb požadovanou častku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2018 08:21, před 4 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
26.12.2018 11:12, před 4 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.12.2018 13:50, před 4 lety


Petra Čapková

Reagovala jsem na zmíněný mail od společnosti c-date s prosbou o schudne platební podmínky a zrušení mého profilu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2019 11:30, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.2.2019 12:42, před 4 lety


Petra Čapková

Děkuji dTestu za pomoc. Se společností jsem k poslednímu lednu tohoto roku vše daly do pořádku s výsledkem že vše je řádně vyřízeno a další sankce ani jiné pohledávky mě chodit nebudou.