Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#29429Nepřevzetí řádně podané výpovědi z výběrového řízení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.01.2019, před 7 měsíci

Martina Zíková

Znění stížnosti

19. 12. 2018 jsem prostřednictvím České pošty zaslala na adresu Centrálního výběrového řízení doporučeně s dodejkou výpověď z výběrového řízení (výběrové řízení jsem podepsala 12. 12. 2018, tj. dodržela jsem výpovědní lhůtu 14 dní). Podle sledování zásilky již následující den 20. 12. 2018 bylo doporučené psaní na poště Praha 9. Pro jistotu jsem je o zaslané výpovědi informovala i emailem. Nejenže mi i přesto byl 22.12.2018 doručen email, že zařadili moji žádost do výběrového řízení, ale doposud od nich nemám žádnou zpětnou vazbu jak na email, tak se mi nevrátila ani dodejka.

Co dělat dál v případě, že si doporučenou poštu nevyzvednou,vrátí se zpět a tím pádem si nepřevezmou mou výpověď, kterou jsem uplatnila řádně v zákoně stanovenou dobu?


Produkt

Přihláška do výběrového řízení u Centrálního výběrové řízení na plyn a energie


Požadované řešení

Akceptace výpovědi z přihlášky do výběrového řízení a s tím spojené další právní kroky (zrušení plné moci, odstranění osobních informací...)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2019 14:46, před 7 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 10:13, před 6 měsíci

Spotřebitelka nám zaslala doplňující informaci, že společnost akceptovala výpověď. Stížnost tedy uzavíráme.