Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29471AUER WITTE THIEL - vymáhání členských poplatků

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.01.2019, před 3 lety

Šárka Hostašová

Znění stížnosti

Dobrý den,

obracím se na vás s prosbou, jelikož mi od společnosti AUER WHITTE THIEL,přišel dopis, ve kterém stojí, že převzali právní zastoupení společnosti Paidwings AG, Alte Steinhausers CH-6330 Cham (ZG).

Píše se v něm, že jsem se zaregistrovala k placenému členství v internetové komunitě whatsex.cz,a jelikož jsem nereagovala na upomínky inkasní kanceláře a platbu neprovedla, jsou nyní zmocněni k vymáhání splatné pohledávky a to v případě potřeby i soudní cestou.Tato částka činí 101,05 EU.Samozřejmě mi žádné upomínky nechodily, momentálně jsem našla jediný dopis v elektronické podobě v angličtině ve svém SPAMU.

Abych tedy uvedla vše na pravou míru,na stránky whatsex.cz jsem se přihlásila, využila dvouměsíční zvýhodněné ceny, kterou jsem ze své platební karty zaplatila, nicméně následující dva měsíce potom mi neoprávněně strhly peníze z mého účtu.Kartu jsem pochopitelně zablokovala.

Odeslala jsem na jejich stránky( whatsex.cz) prostřednictvím speciálního formuláře, který tam mají k dispozici, výpověď členství a společnosti AUER WITTE THIEL, jsem napsala email na jejich kontaktní email (kolekce@auerwittethiel.com), že jsem podala řádnou výpověď a žádné peníze jim platit nebudu.Posláno i s přílohou formuláře s výpovědí.Žádala jsem je taktéž o svoje uživatelské jméno, jelikož jsem tam vůbec nechodila, nepamatuji si ho.Nicméně mé jméno, adresu, email mají k dispozici.

Taktéž na emailu společnosti Paidwings AG , který zní support@datingcustomercare.com , jsem se dožadovala vysvětlení, že jsem nebyla seznámena s podmínkami smlouvy, žádným způsobem, jelikož registrace probíhla tak, že jste zaplatili na dva měsíce a o žádném členství a pokračujících, následných splátkách mne neinformovali.Chci vidět smlouvu mezi mnou a společností Paidwings ( whatsex.cz).
Momentálně jsem bez jakékoliv odpovědi z jejich strany.

Tuto záležitost bych s firmou ráda vyřešila a nestrkám hlavu do písku, jak stojí v dopise od firmy AUER WITTE THIEL.
Chtěla jsem vás touto cestou požádat, jestli by jste mi pomohli kontaktovat tuto společnost , ráda bych vše vyřešila.
Děkuji vám


Požadované řešení

Chtěla jsem vás touto cestou požádat, jestli by jste mi pomohli kontaktovat tuto společnost , ráda bych vše vyřešila.
Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2019 11:04, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2019 13:52, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.