Společnost


Arkacid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#29530Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.01.2019, před 6 měsíci

Lenka Saláková

Znění stížnosti

Zboží objednané přes internet "Pohodovydum", zaplacené převodem, zboží nedorazilo, neodpovídají na e-mail, neberou telefony, na SMS
zprávy také nereagují. Pan Myška okr.Náchod si udělal pohodové Vánoce a co jsme naletěli (Pohodovydum.cz recenze)a je nás hodně, Vánoce zkazil!!!!!Chystám se napsat dopis s dodejkou,ale vidím to černě.Přála bych si, aby nenaletěli jiní, jeho stránky fungují pořád.
S pozdravem Saláková Lenka


Produkt

Aroma difuzer (32876439623) a esenciální oleje(32867415791) - 1 068,-Kč


Požadované řešení

Vrátit peníze a ať se nenapálí další lidé


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2019 10:14, před 6 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2019 10:44, před 6 měsíci

Dobrý den,

Na našem internetovém obchodě Pohodovydum.cz prodáváme zboží od zahraničních výrobců. Jedná se o dodavatele takřka z celého světa. Evropští dodavatelé zejména ze Španělska, Německa a Belgie. Dodavatelé ze Spojených států amerických a také prověření dodavatelé z Asie. Celý proces je detailně popsán ve všeobecných obchodních podmínkách se kterými se je kupující povinen seznámit předem: https://www.pohodovydum.cz/obchodni-podminky/

Doba od objednávky k samotnému doručení zboží je doba, po kterou je zboží v přepravě. Systém sebou nese výhody i nevýhody, se kterými se lze snadno seznámit. Takřka jedinou nevýhodou je delší doba dodání, která je kompenzována obecně nižší cenou a dopravou zdarma. S dobou dodání se lze seznámit třemi způsoby:

a) chodí v každém potvrzujícím emailu k objednávce
b) je v odkaze u každého produktu "SKLADEM U DODAVATELE"
c) je uvedeno ve všeobecných obchodních podmínkách.

Náš internetový obchod se také nezaměřuje na prodej vánočních dárků, prodej výrobků s vánocemi nespojujeme ani jsme v minulosti nespojovali.

Objednávka p.Salákové byla vytvořena 18.12., tedy dva dny před Vánočními svátky. Ihned po připsání platby bylo zboží odesláno od výrobce pod číslem: LF598122035CN a objednávku lze sledovat on-line.

Vzhledem k tomu, že většina evropských dopravců v době Vánočních svátků nepracuje vůbec, nebo pouze omezeně, je doba dodání nepatrně delší, nicméně zboží je od 28.12. v přepravě.

P. Saláková neodesílala z emailu uvedeného u objednávky salakoval@seznam.cz na náš oficiální email žádnou zprávu viz. PrtSc v příloze.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2019 10:56, před 6 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat, případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2019 05:19, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lenka Saláková

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.2.2019 10:33, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
moc děkuji za vyřízení mé stížnosti, zboží bylo dodáno !!!!
Děkuji, vždy, když jsem se na Vás obrátila pro radu, nebo pomoc, jste ochotni, velké dík.
S pozdravem Saláková Lenka