Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:376
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:30
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29605Vymáhání peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2019, před 3 lety

Markezy Kryštov

Znění stížnosti

Dobrý den, zakoupil jsem si pouze měsíční VIP bez automatického prodloužení na www.pouzesex.cz
Po 3 měsících mě přišla upomínka na odblokvání VIP členství. Poslal jsem jim mail s potvrzením platby na jeden měsíc, ale na zprávu nikdo nereagoval.Po te mě přišly i další maily.

Vyrovnat otevřenou objednávku
Bohužel tvoje platba platební metodou Kreditní karta nefungovala. Prosím vyrovnej čekající platbu pro tvé deine Premiummitgliedschaft ve výši 499 Kč co nejdříve.

Členství: 1 měsíc
Očekávaná částka: 499 Kč

Uhraď prosím otevřenou částku a my odblokujeme ihned tvé konto.

Vyrovnat otevřenou objednávku


Julie z týmu pouzesex.cz ❤
Dnes mě přišel mail z jiné adresy

Vážený/á pane �¢vá�ìek,

pro pořádek Vám ještě jednou sdělujeme, že jsme právními zástupci společnosti Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (ZG).
Naše klientka a i my jsme vám již jednou psali a vyzývali Vás k zaplacení neuhrazené částky. Celkem nyní dlužíte 73,93 EUR.

Vyzýváme Vás, abyste tuto částku nejpozději do

24.01.2019 (datum připsání na náš účet)

převedl/a na náš účet a u platby uvedl/a spisovou značku: 35618230321 (prosím, vždy uvádějte).

Upozorňujeme Vás, že naše klientka nás pověřila, abychom nárok v případě potřeby uplatnili i soudní cestou.
Na s tím spojené další náklady a nepříjemnosti Vás tímto výslovně upozorňujeme.
Pokud požadovanou částku můžete zaplatit až po uplynutí lhůty nebo jen v přiměřených splátkách, prosíme Vás, abyste
nám to sdělil/a buď e-mailem nebo na přiloženém formuláři písemně, možno i faxem.

Mějte, prosím, na paměti, že posečkání úhrady pohledávky je pro nás zásadně akceptovatelné maximálně
jeden měsíc!

Níže ještě jednou shrnutí všech relevantních platebních údajů:
Vlastník účtu: Auer Witte Thiel
Bankovní ústav: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
BIC: PBNKDEFFXXX
Částka: 73,93 EUR
Předmět: 35618230321

S přátelským pozdravem


Auer Witte Thiel
Rechtsanwälte
Bayerstraße 27
D-80335 Mnichov
E-mail: inkasso@auerwittethiel.com
Telefon: +49 (0)89/ 59 06 83 16 (Po-pá od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.)
Fax: +49 (0)89/ 59 06 83 145

Bankovní spojení:

Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07; BIC: PBNKDEFFXXX
Vážení páni advokáti,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 09.01.2019 Vám sděluji, že celkovou pohledávku ve výši 73,93 Kč nemohu v současné době splatit.

Využiji proto následující možnosti (prosím, zaškrtněte):


|___| POSEČKÁNÍ

Splatnou částku převedu v plné výši nejpozději do ...............................
(Upozorňujeme, že posečkání je v zásadě možné jen max. jeden měsíc.)


|___| PLATBA VE SPLÁTKÁCH

Splatnou částku převedu v plné výši v měsíčních splátkách po .............. EUR, počínaje dnem ..........................


Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem............................. ...........................................................
(datum) (podpis)
Chtěl bych prosím poradit, jak dál. Jestli nějak reagovat ?


Požadované řešení

Aby stahly nesmyslný dluh


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2019 15:41, před 3 lety

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 14:10, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.