Společnost


Youuu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:195
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29612Nebyly vráceny peníze na účet

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2019, před rokem

Sabina Hlobilová

Znění stížnosti

Více, jak před třemi měsíci jsem vracela nevyhovující zboží. Peníze mi však zpět na účet vráceny doposud nebyly. A na e-mail nikdo neodpovídá.
Podávám trestní oznámení. Koipii faktury a podací lístek, že jsem zboží odesílala mám.
Tohle je vrvhol drzosti takhle okrádat lidi!!!!


Produkt

Číslo vratky 11318046117


Požadované řešení

Navrácení 937Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2019 12:51, před rokem

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitelka prokáže, že mu zboží odeslala. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2019 12:20, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.