Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#29623Neuznaná škodní událost - rozbité přední sklo

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 26 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2019, před rokem

Zdeněk Benetka

Znění stížnosti

.10.2018 se dostavil likvidátor .10.2018 se dostavil Dne 27.4.2018 jsem uzavřel havarijní pojištění mého vozidla KIA Carens včetně pojištění skel vozidla .
V neděli 7.10.2018 mě do předního okna při jízdě na dálnici trefil kamínek do předního skla. Tuto škodní událost jsem ihned nahlásil na pojišťovnu Direct.
Dne 9.10.2018 se dostavil likvidátor p. Setnička, vozidlo vyfotil, sepsal zápis o poškození vozidla a doporučil mě nechat si sklo vyměnit v kterémkoli servisu.
24.10.2018 mě sklo f. Galaxy servis s.r.o. vyměnila, sepsla fakturu.
Dne 6.11.2018 k mému překvapení přišel od poj. Direct dopis, ve kterém mě sdělili že " dle vstupní fotodokumentace do pojištění bylo přední sklo vozidla KIA Carens poškozeno již při vstupu do pojištění " !!
Od té doby si posíláme emaily kdy já samozřejmě nesouhlasím s postupem a likvidátor trvá na svém.


Produkt

Vozidlo KIA Carens, SPZ 6P5 5552, , škodní událost č.2018/0018550/001 Doložit mohu foto vozidla před před začátkem pojištění, foto při poškození vozidla. emailovou korespondenci před začátkem pojištění atd.


Požadované řešení

Posoudit zda pojišťovna DIrect postupuje správně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2019 09:24, před rokem

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zkrácení pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zkráceno. Pokud spotřebitel se zdůvodněním nesouhlasí, je vhodné proti výsledku šetření pojistné události uplatnit u pojišťovny stížnost. Nebude-li spotřebitel se stížností úspěšný, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné dohledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
17.1.2019 10:59, před rokem

Po nahlášení škodní události byla provedena prohlídka naším mobilním technikem, který uznal na základě poškození čelní sklo na výměnu. Likvidátor celou škodu detailně prochází v okamžiku, kdy má všechny podklady k dispozici pro její uzavření. Jakmile obdržel fakturu prošetřil celý škodní spis a zkontroloval fotodokumentaci pořízenou přímo klientem pro vstup do havarijního pojištění. Na vstupní fotodokumentaci jsme našli stejné poškození, které bylo nafoceno i mobilním technikem. Z tohoto důvodu byla škodní událost zamítnuta. Klientovi na opakované odvolání následně odpovídal kontrolor pojistných událostí, který v rámci svých odpovědí s vysvětlením zaslal i fotografie ze vstupního focení a ze škodní události s vyznačeným místem poškození, které se shodovalo. Na základě výše uvedeného nebylo klientovi poskytnuto pojistné plnění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2019 10:38, před rokem

Jestliže na čelním skle bylo předmětné poškození již v době vstupu do pojištění, potom se nelze pro toto poškození domáhat pojistného plnění. Jestliže je však spotřebitel přesvědčen o tom, že poškození vzniklo až při nějaké události v průběhu trvání pojištění, může u pojišťovny uplatnit stížnost (viz úvodní vyjádření), v níž by měl své tvrzení nějakým způsobem podložit. Pokud ani potom nebude úspěšný, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů (opět viz úvodní vyjádření).

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Zdeněk Benetka

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.2.2019 18:30, před rokem

Dne 17.1.2019 jsem na vaši emailovou adresu zaslal veškeré dokumenty k tomuto případu - foto před zač. pojištěním, foto po škodní události, čestné prohlášení fotografa, email pracovnice Direct pojišťovny,která přijímala celou fotodokumentaci. Doufám, že jste tento email obdrželi, a moje tvrzení je těmito doklady podloženo.
S pozdravem Z.Benetka

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 08:32, před rokem

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2019 09:43, před rokem

Na naši e-mailovou adresu nepřišly žádné další podklady pro další šetření škodní události. Naše rozhodnutí zůstalo neměnné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2019 14:53, před rokem

Vzhledem k výše uvedenému jsme bohužel nuceni stížnost uzavřít.