Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1859
Z toho za letošní rok:377
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#29672Vymáhání platby na kterou bych vědomě nikdy nepřistoupila

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 6 měsíci

Vlasta Růžičková

Znění stížnosti

Dobrý den, 9.12.jsem se přihlásila na seznamku Singels 50.Zaplatila jsem asi 149 kč na měsíc. Po asi 14 dnech jsem nevratně smazala svůj profil, s tím, že už nechci této služby využívat.Brala hsem to jako ukončené členství a nic neobnovovala ani neprodlužovala. Dnes, tj. 10.1.jsem objevila mail upozorňující na prodlení z platby a okamžité uhrazení 2500 kč. Prý něco automaticky prodloužili a já s tím souhlasila. Nikdy bych s takovými podmínkami nesouhlasila, kdybych o nich věděla. Kde se vzala částka 2500 kč, když jsem zažádala na 1 měsíc a brala, že až vyprší, už nic prodlužovat nebudu nebo nejvýš na další měsíc. Nejsem zrovna bohatá a šetřím každou korunu. Už těch 149 kč jsem litovala. Co je to zase za způsob, jak z lidí získat peníze. Společnost vyhrožuje vymáháním dluhu a jeho navyšováním. Co mám prosím dělat? Moc prosím o pomoc. Všimla jsem si, že takových nás je více. Prosím o radu. Děkuji, Mgr. Vlasta Růžičková


Produkt

Singels 50,seznamka,platila jsem 149 kč na 1 měsíc.


Požadované řešení

Vyřešení a odvrácení hrozby placení nějaké vymyšlené částky a vyhrožování jejího vymáhání a navyšování.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 07:42, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2019 09:32, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Vlasta Růžičková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.1.2019 17:23, před 5 měsíci

Kontaktovala jsem výše uvedenou mailovou adresu, samozřejmě mně bylo vysvětleno, že jsem se k podmínkám tzv. upsala, odsouhlasila je. Byla jsem tedy další v pořadí, kdo se chytil na dovedně vytvořenou, psychologicky promyšlenou návnadu. Samozřejmě, že vědomě by nikdo nepřistoupil na podmínky, že ze 149 kč mu platba skočí na 2500 a to hned první prodloužený měsíc. Tzn. např. si najdu partnera ke konci lůty na podání výpovědi a pak budu 3 měsíce dál trčet na seznamce za 2500?
Takže jsem se dozvěděla, že peníze mám zaplatit. Od 13.1.posílám opakovaně na společnost Singles50 i AcademicSingles výpověď dle jejich podmínek s žádostí o potvrzení přijetí výpovědi, ovšem nikdo mi nic nepotvrzuje, pouze automat, že se mi někdo ozve do 5 dnů. Už jsem použila jejich uvedené 4 mailové adresy a nic. Žádné potvrzení převzetí výpovědi.
Chtěla jsem zaplatit tedy ty peníze za nic, ale právník i evropské spotřebitelské centrum, ani má banka nesouhlasí s jejich pokynem, zaplatit přes kartu.
Žádala jsem tedy na adrese toho Hlaváčka uvedeného výše, o číslo účtu na který mám poslat peníze a nic.
Co dělat v takovém případě a jak zjistím, že jimi zaslaný účet není zase nějak podvodný?
A opakuji, seznamku za kterou jsem zaplatila 149 kč jsem využívala necelých 12 dní, pak se naivně snažila profil deaktivovat, a když to nešlo, odhlásila jsem se s tím, že po měsíci bude konec. A za to chtějí 2500?vlavojpep3@gmail.com

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 22:40, před 4 měsíci

Tímto zdvořile žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2019 07:15, před 3 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.