Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1548
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:161
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#29672Vymáhání platby na kterou bych vědomě nikdy nepřistoupila

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 13 dny

Vlasta Růžičková

Znění stížnosti

Dobrý den, 9.12.jsem se přihlásila na seznamku Singels 50.Zaplatila jsem asi 149 kč na měsíc. Po asi 14 dnech jsem nevratně smazala svůj profil, s tím, že už nechci této služby využívat.Brala hsem to jako ukončené členství a nic neobnovovala ani neprodlužovala. Dnes, tj. 10.1.jsem objevila mail upozorňující na prodlení z platby a okamžité uhrazení 2500 kč. Prý něco automaticky prodloužili a já s tím souhlasila. Nikdy bych s takovými podmínkami nesouhlasila, kdybych o nich věděla. Kde se vzala částka 2500 kč, když jsem zažádala na 1 měsíc a brala, že až vyprší, už nic prodlužovat nebudu nebo nejvýš na další měsíc. Nejsem zrovna bohatá a šetřím každou korunu. Už těch 149 kč jsem litovala. Co je to zase za způsob, jak z lidí získat peníze. Společnost vyhrožuje vymáháním dluhu a jeho navyšováním. Co mám prosím dělat? Moc prosím o pomoc. Všimla jsem si, že takových nás je více. Prosím o radu. Děkuji, Mgr. Vlasta Růžičková


Produkt

Singels 50,seznamka,platila jsem 149 kč na 1 měsíc.


Požadované řešení

Vyřešení a odvrácení hrozby placení nějaké vymyšlené částky a vyhrožování jejího vymáhání a navyšování.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 07:42, před 13 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2019 09:32, před 13 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Vlasta Růžičková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.1.2019 17:23, před 10 dny

Kontaktovala jsem výše uvedenou mailovou adresu, samozřejmě mně bylo vysvětleno, že jsem se k podmínkám tzv. upsala, odsouhlasila je. Byla jsem tedy další v pořadí, kdo se chytil na dovedně vytvořenou, psychologicky promyšlenou návnadu. Samozřejmě, že vědomě by nikdo nepřistoupil na podmínky, že ze 149 kč mu platba skočí na 2500 a to hned první prodloužený měsíc. Tzn. např. si najdu partnera ke konci lůty na podání výpovědi a pak budu 3 měsíce dál trčet na seznamce za 2500?
Takže jsem se dozvěděla, že peníze mám zaplatit. Od 13.1.posílám opakovaně na společnost Singles50 i AcademicSingles výpověď dle jejich podmínek s žádostí o potvrzení přijetí výpovědi, ovšem nikdo mi nic nepotvrzuje, pouze automat, že se mi někdo ozve do 5 dnů. Už jsem použila jejich uvedené 4 mailové adresy a nic. Žádné potvrzení převzetí výpovědi.
Chtěla jsem zaplatit tedy ty peníze za nic, ale právník i evropské spotřebitelské centrum, ani má banka nesouhlasí s jejich pokynem, zaplatit přes kartu.
Žádala jsem tedy na adrese toho Hlaváčka uvedeného výše, o číslo účtu na který mám poslat peníze a nic.
Co dělat v takovém případě a jak zjistím, že jimi zaslaný účet není zase nějak podvodný?
A opakuji, seznamku za kterou jsem zaplatila 149 kč jsem využívala necelých 12 dní, pak se naivně snažila profil deaktivovat, a když to nešlo, odhlásila jsem se s tím, že po měsíci bude konec. A za to chtějí 2500?vlavojpep3@gmail.com

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.