Společnost


cheep flight logistics s.r.o.

Počet nahlášených stížností:155
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:41
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29682Nedodaná objednávka

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 13 dny

Alena Martinková

Znění stížnosti

Dne 09.12.2018 jsem si na stránkách: www.bizuterielevne.cz IČO 06650848 objednala a také zaplatila zboží v hodnotě 389,- Do dnešního dne mi žádné zboží nedodali, ani nepotvrdili objednávku a přijatou platbu. Firma nekomunikuje a na meily nereaguje. Žádala jsem o vrácení peněz zpět na svůj účet. Myslím, že zbytečně....


Produkt

Náramek


Požadované řešení

Dodání zboží nebo vrácení peněz a omluva oklamanému zákazníkovi


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 14:11, před 13 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.