Společnost


cheep flight logistics s.r.o.

Počet nahlášených stížností:155
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:41
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29685Nedodané předem zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 13 dny

Iva Mičáková

Znění stížnosti

dne 30.11.2018 jsem zasílala platbu z mého účtu na účet obchodu cheep flight logistics s.r.o. .
Ačkoliv na webových stránkách avizovali, že nákup doručí do 23.12.2018 k dnešnímu dni mi nebylo nic zasláno.
Psala jsem jim e-mail, ale vrátil se mi jako nedoručený. Jedná se zboží v hodnotě 487 kč.
Společnost nekomunikuje, psala jsem jim žádost o odstoupení od smlouvy a vrácení peněž do 5 pracovních dní.


Produkt

Vánoční dárky


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 14:10, před 13 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.