Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1900
Z toho za letošní rok:418
Stále v řešení:97
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 449 stížnostech.

#29702Neoprávnené naúčtovaný poplatok

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 6 měsíci

Jana Zmeškalová

Znění stížnosti

Dobrý večer,
dnes som ostala šokovaná z toho ako mi môže "akože" seriózna zoznamka be2.com strhnuť necelých 150€ z účtu bez akého upovedomenia?
človek slušne pracuje a potom existujú takýto vyslovene podvodníci, ktorí zmenili podmienky a žiaden priestor na zrušenie profilu alebo členstva.
Písala som im opätovne mail a som veľmi zvedavá či aj pošlu odpoveď ako mi bolo napísané do mailu: "Vážený zákazník služby be2,
Prijali sme Vašu správu. Budeme sa snažiť odpovedať na ňu do troch pracovných dní.Podpora pre zákazníkov služby be2"
tiež som žiadala opätovné zrušenie služby aj emailom dávnejšie a výsledok nulový.
je veľmi smutné, že dokážete na ľuĎoch takýmto spôsobom zarábať.
členstvo som si možno zaplatila ale určite nie vo výške akú ste mi strhli z účtu.

Jana


Požadované řešení

VRATENIE NEOPRAVNENEHO POPLATKU


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2019 15:35, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2019 09:33, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Jana Zmeškalová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.1.2019 09:37, před 6 měsíci

Dobrý deň,
ešte v ten večer som Vás kontaktovala, nakoľko som si tento kontakt našla na internete a aj na stránke pre sťažnosti.

prosím o preverenie a vyjadrenie sa k nasledovnému.
ďakujem.

S pozdravom

Zmeškalová

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 22:41, před 5 měsíci

Tímto zdvořile žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2019 07:14, před 4 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.