Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:271
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 52 stížnostech.

#29703Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 6 měsíci

Jana Škrobánková

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 27,12,2018 jsem si objednala a zaplatila mikinu. Zatím mě zboží nedošlo. Děkuji za vyřízení Škrobánková


Produkt

teplá mikina šedá vel.xxl za 599,00Kč


Požadované řešení

Ráda bych dostala mikinu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2019 15:32, před 6 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Reakce společnosti

Publikováno
23.1.2019 16:39, před 6 měsíci

Dobrý den,

napište mi prosím číslo objednávky. Situaci poté ráda prověřím.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 09:43, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Škrobánková

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.2.2019 13:23, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den , mikina mě již byla doručena. Děkuji.