Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#29708Podvodné uzavření smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2019, před 2 lety

Milena Tallarita

Znění stížnosti

Dobrý den,

má matka tento tyden uzavřela podvodné uzavření smlouvy s firmou Centrálním výběrovým řízením, kteří přišli k ni domu. Doufám, že uspěšně odstoupime od smlouvy. Prosim dejte si pozor na tyto šmejdy.


Produkt

Uzavření smlouvy č. VMA50040982 ohledně nového dodavatele elektriky a plynu


Požadované řešení

Prosím POMOZTE mi zrušit tuto smlouvu a hlavně zrušte tyto šmejdy a dohledněte na to jestli se mi podařilo odstoupit od smlouvy. Dnes ji napišu a zitra pošlu. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2019 15:04, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Reakce společnosti

Publikováno
12.2.2019 15:16, před 2 lety

Dobrý den, paní Tallarita,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.
Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije.

Všechny podmínky výběrového řízení má od nás každý zákazník v písemné podobě. Pro zvýšení kvality služeb a ověření, že terénní pracovník předal klientovi jasné a srozumitelné informace, navíc každou přihlášku do výběrového řízení ověřujeme se zákazníkem následující pracovní den telefonicky tzv. verifikačním hovorem. V něm zákazníkovi znovu rekapitulujeme podmínky a proces výběrového řízení a ověřujeme, že jsou mu informace srozumitelné a se zařazením do výběrového řízení souhlasí.

Pokud nám byl zaslán dopis o ukončení přihlášky k centrálnímu výběrovému řízení, tak se řešením zabývá náš tým a bude Vám zasláno písemné vyjádření.

Jestli máte pocit, že jsme ve výše popsaném procesu pochybili, kontaktujte nás prosím na
e-mailovou adresu ombudsman@cvras.cz. Ověříme postup sepsání přihlášky, dále ověříme a zkontrolujeme verifikační hovor.

Věříme, že vše vyřešíme k Vaší spokojenosti.

S pozdravem

Tým CVŘ.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2019 06:17, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Milena Tallarita

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2019 08:07, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
Děkuji za vyjádření k mé stížnosti. Případ dopadl dobře, protože jsem stihla napsat odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Napsali mi i potvrzení, že ruší naší žádost.

Děkuji a hezký den

Tallarita Milena