Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#29708Podvodné uzavření smlouvy

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

12 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2019, před 12 dny

Milena Tallarita

Znění stížnosti

Dobrý den,

má matka tento tyden uzavřela podvodné uzavření smlouvy s firmou Centrálním výběrovým řízením, kteří přišli k ni domu. Doufám, že uspěšně odstoupime od smlouvy. Prosim dejte si pozor na tyto šmejdy.


Produkt

Uzavření smlouvy č. VMA50040982 ohledně nového dodavatele elektriky a plynu


Požadované řešení

Prosím POMOZTE mi zrušit tuto smlouvu a hlavně zrušte tyto šmejdy a dohledněte na to jestli se mi podařilo odstoupit od smlouvy. Dnes ji napišu a zitra pošlu. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2019 15:04, před 12 dny

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.