Společnost


1. DISTRIBUTION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#29759Nedoručená jizdenka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2019, před 4 lety

Radka Richtova

Znění stížnosti

Dne 12.1 jsem zarezervovala jízdenku z Amsterdamu do Prahy, přes účet hned zaplatila, peníze mi byli hned strzeny z účtu ale jízdenka mi od vás na poslány email nepřišla, rezervace byla na spoj Amsterdam-Praha ve 21.45. Po telefonickém rozhovoru s vaším operátorem flixbusu byla uznána chyba z vaší strany, prosím o vrácení peněz na daný učet


Požadované řešení

Prosím o vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2019 17:28, před 4 lety

Na základě uzavřené smlouvy má spotřebitelka povinnost jízdenku zaplatit a společnost jízdenku dodat. Pokud tak společnost neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže jízdenku nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k plnění (lze poskytnout i mlčky).

Pokud společnost jízdenku nedodá ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2019 09:27, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.