Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:639
Z toho za letošní rok:94
Stále v řešení:55
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 145 stížnostech.

#29853Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.01.2019, před rokem

PETRA KRÁLÍKOVÁ

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 29.11.2018 jsem si založila účet u firmy Interdate S.A., která provozuje seznamovací portál c-date. Firma je založená na nepoctivém získávání financí díky skryté poznámce, že se zkušební členství automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců a bohužel prodloužení není za cenu za kterou lákají na vyzkoušení tj. 180 Kč za měsíc, ale za 399 Kč na měsíc s platbou na 6 měsíců dopředu, takže Vám strhnou 2 394 Kč z účtu, protože jste si nepřečetli drobným písmem automatickou prolongaci, že i když je to na zkoušku, tak potom zaplatíte automaticky mnohem více. Vidím tady, že mnoho klientů této "FIRMĚ" naletělo a na některé, jak jsem četla posílají i vymáhací agenturu, tak bych ráda věděla, jak je možné VIP smlouvu - členství vypovědět. Ve všeobecných podmínkách uvádí písemnou formou a FAX (faxové číslo mi nefungovalo - mohou zde uvést i pro ostatní funkční faxové číslo pro české zákazníky?). Připouští společnost využití i podání výpovědi mailem na service@c-date.cz? Ráda bych poslala řádnou písemnou výpověď a odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů. FAXem není možné poslat výpověď na uvedené číslo.


Produkt

c-date


Požadované řešení

Požaduji OKAMŽITÉ A PROKAZATELNÉ ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ, informaci že NEMAJÍ VŮČI MÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ FINANČNÍ NÁROKY A VÝMAZ VEŠKERÝCH MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DATABÁZE.
Ráda bych poslala výpověď písemnou nebo elektronickou formou a ne přes FAX.
Požaduji jasné řešení tohoto problému. To, že to uhrají na informaci, že bude volat někdo z jejich centra jen skrývají další postup, který nemusí být správný. Proto chci jasnou odpověď přes Vás.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2019 20:31, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitelka však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedla. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitelka výpověď smlouvy zaslala společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušela zaslat (např. formou faxu), ale z důvodů na straně podnikatele jí to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebitelce, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2019 12:03, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2019 06:15, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


PETRA KRÁLÍKOVÁ

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.2.2019 06:34, před rokem

Hodnocení: