Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:41
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#29928Zamítnutá garanční oprava hlučnosti podvozku-Tlumičů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2019, před rokem

Roman Sitta

Znění stížnosti

Dobrý den.
Jsem majitelem vozu škoda Yeti s prodlouženou zárukou 5 let nebo 100000 km.Vůz jsen zakoupil v programu škoda Plus jako 4 majitel březen 2018 . Vůz vždy servisován ve značkovém servisu.
Rok výroby vozu 9/ 2014 najeto 66 000 km. Reklamoval jsem pískání podvozku při přejetí nerovností.Příčina pískání byla zjištěna- vzduchový ventil předních tlumičů. S vyjádření, že na tento díl se nevztahuje záruka protože se jedná o díl častého opotřebení a závada se více či méně projevuje i u ostatních vozů. S vyjadřením, že s tímto zamítnutím nesouhlasím z důvodu: nebyla slpněna podmínka 100000 km a ani 5 let . Toto vyjádření jsem odeslal na Auto škoda zákaznícký servis , odkud jsem po 2 měsících obdržel podobnou odpověd.U škoda auto garanční opravy značkových servisů můsí schválit tzv. garanční technik ,se kterým jsou povinni tyto opravy konzultovat / pravděpodobně se problém dostal ke stejnému technikovi/ . Nevím tedy jak postupovat dále,

Předem děkuji za návod k řešení této stížnosti.Mohu zaslat i přimou komunikaci se servisem a škoda Auto as.
Děkuji R.S,


Produkt

Mohu zaslat přímou komunikaci a vydeonahrávku závady.


Požadované řešení

Uznání garance- vyřešení závady pískání podvozku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2019 16:43, před rokem

Nejprve je třeba odlišit zákonnou a smluvní záruku.

Zákonná záruka je upravena § 2165 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Takovéto vady se řídí úpravou občanského zákoníku a prodávající odpovědnost za vady nemůže nad rámec zákona omezit. Zákon sám však určité omezení odpovědnosti přináší a to v § 2167, který říká, že ustanovení § 2165 se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Zda jde o vadu způsobenou běžným užíváním či nikoliv může posoudit např. soudní znalec. Znalce z oboru může spotřebitel vyhledat v naší databázi soudních znalců https://www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na portálu justice.cz.

Někteří prodejci nad rámec zákonné záruky nabízejí i záruku smluvní. Typicky jde o prodloužení záruky nad rámec 24 měsíců zákonné záruky. V době po uplynutí 24 měsíců je rozhodné, co je ve smlouvě o prodloužené záruce sjednáno. V prodloužené (smluvní) záruce mohou být např. vyloučeny konkrétní díly nebo vady, záleží tedy na konkrétní smlouvě, na co vše se záruka vztahuje a na co nikoliv. I v tomto případě prodávající neodpovídá za běžné opotřebení (nezavázal-li se k opaku). V případě sporu o tom, zda jde o běžné opotřebení či nikoliv je na místě nechat vadu posoudit odborným znalcem.

Pokud by z posudku vyplynulo, že o běžné opotřebení nejde a že se jedná o vadu, za kterou společnost odpovídá, měl by spotřebitel na plnění trvat. Náklady znaleckého posudku v takovém případě nese prodávající.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2019 06:54, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.