Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:546
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#29980Předražená cena

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2019, před 4 lety

Aneta Marková

Znění stížnosti

Dne 22.1 jsem přes portál viagogo objednala lístky na Čtyři dohody - Jaroslav Dušek v klubu Lávka. Ještě před dokončením objednávky jsem ale zjistila, že cena je o dost vyšší než se normálně pohybuje a tak jsem nepotvrdila objednávku. I přesto se mi ihned strhly peníze z účtu!
Když jsem volala do banky a chtěla platbu stornovat, nebylo to již možné.

Číslo objednávky: 20064908

Akce: Jaroslav Dušek- Čtyři dohody
Vstupenka/y: Sekce General Admission, Řada , (2 Vstupenka/y)
Poznámky:
Místo konání: Klub Lávka
Datum: neděle 10. března 2019, 19:00

Informace o objednávce


Způsob platby: VISA: ************6047
Počet vstupenek: 2
Celkem k úhradě: CZK3945.00


Produkt

nemožnost stornování objednávky


Požadované řešení

vrácení peněz v plné výši, ne jen možnost přeprodání vstupenek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2019 10:53, před 4 lety

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitelku konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitelka tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebitelce, aby kontaktovala společnost a dodání vstupenek reklamovala.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 15:00, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.