Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#29981Zdlouhavé vyřizování likvidace škody, bezdůvodné krácení.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2019, před rokem

S Holoubek

Znění stížnosti

Dne 21.4.2018 mi neznámý pachatel poškodil vůz, věc se stala v Berlíně kde jsem ji také oznámil místní policii. Po kontaktování pojišťovny u které mám sjednání pojištění proti vandalismu-Jednalo se o škrábance na karoserii vozu a utržený ostřikovač světlometu-byl vůz nafocen. Škoda byla spočítána panem likvidátorem na 999 Kč po mém ohrazení změnil výši škody na 4999,6 Kč, přitom spoluúčast mám 5000 Kč. Minimální kalkulovaná a podložená cena opravy je 6999 Kč. Pojišťovna přestala komunikovat a do dnešní doby se mi nikdo neozval.


Produkt

Pojištění proti vandalismu


Požadované řešení

Pracovník pojišťovny mi nebyl ochoten nahlédnout do kalkulace kterou vytvořil, a upozornil mne že jedná v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1400/2002 podle kterého bych měl užít aftermarket dílů. O tom Nařízení komise (ES) č. 1400/2002 vůbec nehovoří, hovoří jen o dobrovolné možnosti použití těchto dílů, co se týče ostatních dílů na opravu, jako jsou laky a nářadí potřebné k opravě jsem ve své kalkulaci použil ty nejlevnější možné prostředky na trhu. Nevidím tudíž důvod proč mne krátit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2019 15:38, před rokem

Ústavní soud již v nálezu sp. zn. II. ÚS 2221/07 ze dne 19. března 2008 konstatoval: "Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. zhodnocení vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí."

Z uvedeného lze dovodit, že není možné krátit pojistné plnění z toho důvodu, že nějaký díl byl již opotřebován a musel být nahrazen dílem novým. Pokud spotřebitel se zdůvodněním výše plnění nesouhlasí, je vhodné proti výsledku šetření pojistné události uplatnit u pojišťovny stížnost. Nebude-li spotřebitel se stížností úspěšný, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím našich webových stránek, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2019 12:21, před rokem

Po nahlášení škodné události, a žádosti klienta o výplatu škody rozpočtem nákladů na opravu vozidla, byl proveden likvidátorem výpočet nákladů na opravu vozidla v systému AudaNext, dle provedené prohlídky vozidla a výkladu pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné smlouvy. Systém AudaNext pracuje s aftermarketovými díly, pokud jsou na trhu k dispozici. Cena práce a lakování je zadaná v rozpočtech v průměrných cenách autoservisů. Od výpočtu škody byla odečtena sjednaná spoluúčast, to je spolupodílení se na škodě.

Následně klient zaslal opakovaný nesouhlas s výší stanoveného rozpočtu. Vždy mu bylo vysvětleno, jak se stanovuje rozpočet a byla mu nabídnuta možnost využít jakéhokoli servisu (včetně autorizovaného), který by uvedl jeho vozidlo do původního stavu před zmiňovanou škodní událostí, se žádostí o následné zaslání faktur včetně rozpisu materiálu a práce. Klient i nyní může dodatečně zaslat požadované faktury za opravu vozidla.

Klient má samozřejmě možnost, po předchozí domluvě, nahlédnout do škodního spisu na naší centrále Direct pojišťovna, a.s., Nové Sady 996/25, 602 00 Brno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2019 08:45, před rokem

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost reagovat.


S Holoubek

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2019 14:48, před rokem

Společnost neustále opakuje dokola to stejné, nutí mne využití služeb servisu a následnè proplacení faktur,já osobně od začátku trvám proplacení ceny rozpočtem načež jsem předložil kalkulaci, bohužel společnost použila jinou kalkulaci zjevně s použitím druhovýrobních dílů jak mi bylo řěčeno panem likvidátorem S., dodnes nebyla schopna předložit podklady ze kterých přišli k částce 4999,6 Kč.


S Holoubek

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2019 14:48, před rokem

Vymazáno z důvodu duplicity spotřebitelových vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2019 09:44, před rokem

Výše spoluúčasti a varianty proplácení škody určují pojistné podmínky, které spotřebitel akceptoval při uzavření smlouvy se společností, avšak uvedené je nutné hodnotit v kontextu nálezu Ústavního soudu, který jsem uvedli v našem úvodním vyjádření. Jestliže společnost nepostupuje v souladu s těmito pravidly, má spotřebitel možnost využít Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR ČOI), případně se rovnou obrátit na soud, neboť ten jako jediný může ve sporu učinit závazné rozhodnutí.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2019 15:15, před rokem

Klient má možnost samozřejmě vozidlo opravit svépomocí bez využití servisu. Jestliže jeho oprava přesáhne částku, může nám doložit faktury za koupení všech použitých náhradních dílů. Rozpočtem není prokázáno, kde oprava proběhla, z jakých dílů a zda vůbec bylo vozidlo opraveno.

Po opětovném posouzení pojistné události, jsme se rozhodli akceptovat doložený výpočet klienta. Dnes jsme zaslali klientovi nový vyřizovací dopis.


S Holoubek

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.2.2019 16:40, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Po deseti měsících díky dtestu vyřízeno. Velice Děkuji