Společnost


Office-AZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#30016Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.01.2019, před rokem

Tomáš Peč

Znění stížnosti

U firmy iPhone point jsem si nechával vyměnit display u svého iPhone 7+ a bylo mi řečeno že to nebude problém a bude to trvat 20minut ale při výměně mi technik poškodil homebutton střepem z displaye. Když jsem jim tam telefon nechával na reklamaci, telefon tam dva týdny ležel a závadu se jim prý nepodařilo opravit a až poté mi bylo řečeno že se má reklamace zamítá a to z důvodu že jsem si nezaplatil “čištění od strepů” které mi ale vůbec nebylo nabídnuto a navíc není ani uvedeno v ceníku. Jednání firmy považuji za velmi neprofesionální než jsem získal kontakt na někoho s kým jsem to mohl řešit trvalo to asi týden.


Produkt

Výměna displye u iphone 7+


Požadované řešení

Peníze na nový iPhone 7+ Nebo nový iPhone 7+.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2019 11:50, před rokem

Ze zákona odpovídá v souladu s ustanovením § 2944 občanského zákoníku za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Protokol o opravě by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k opravě/vyzvednutí z opravy, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 15:16, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.