Společnost


Sport Mall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:70
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30025Nedodané zboží, plná hlasová schránka, žádná odpověď na opakované e-maily

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.01.2019, před rokem

Libuše Fulínová

Znění stížnosti

"SPORT360.cz
Vážený zákazníku,
Vaši objednávku jsme v pořádku přijali.
Kód objednávky: 2019010016
Datum: 9.1.2019"
V případě, že jste zvolili formu PLATBA PŘEVODEM, zasíláme podklady k platbě:
Číslo účtu:  2701502491/2010
Variabilní symbol: Číslo objednávky
Obsah objednávky
  1 ks Barny's TRIPLE Blend Extra silný 700g
Místo dodání : zásilkovna Příbram

Kontaktní údaje firmy dodavatele SPORT360.cz :
Telefon: +420 728 244 018
E-mail: info@sport360.cz

Objednávka uhrazeno převodem 10.1.2019 na č. účtu 2701502491/2010 1059,0 Kč.
Dosud odezva žádná, bohužel jsem zjistila, že stejný problém mělo více zákazníků.


Produkt

1 ks Barny's TRIPLE Blend Extra silný 700g


Požadované řešení

konečně dodat zaplacené zboží (vysvětlením příčiny by bylo milé), z důchodu je pro mne tato položka docela znatelná.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2019 19:22, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 15:18, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.