Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#30037Neodstranitelná vada

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2019, před rokem

Ivo Fojtl

Znění stížnosti

Dobrý den,
zakoupil jsem výrobek TESMBQX4 u kterého se od počátku projevovala vada,že přístroj při přehrávaní videí 4k zamrzal a u videí v HD rozlišení byly přes obraz bílé proužky.Tato závada se projevila v termínu do 6. měsíců po zakoupení Výrobek byl reklamován na kladě reklamačního protokolu HP 81119000508. Výrobce závadu uznal a původní výrobek pro mně neznámých důvodů neopravoval, ale nabízí mi výrobek nový. Já však již k tomuto výrobku již nemám důvěru a chci odstoupit od kupní smlouvy.Tomuto mému požadavku mi prodejce odmítá vyhovět a nabízí mi pouze řešení dodání nového výrobku viz přiložená odpověď z reklamačního oddělení:

Dobrý den,
Vaše reklamace číslo 8119000508 byla ukončena výměnou kus za kus. O způsobu ukončení reklamace rozhoduje reklamační oddělení na základě vyjádření autorizovaného servisního střediska. Je nám líto, ale na odstoupení od kupní smlouvy nevznikl nárok.


"Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem
Silvie Dostálová
E-mail: info@euronics.cz
Telefon: +420 577 055 77


Uvedená prodejce má ve svém reklamačních podmínkách umístěných na webu toto sdělení:

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?
Pokud bude reklamované zboží posouzeno autorizovaným servisním střediskem jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Domnívám se ,že prodejce nejenže nedodržuje svůj platný reklamační řád ,ale také níže přiložené soudní rozhodnutí:


Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 154/2003, ze dne 21.5.2003 vyplývá, že za neupotřebitelnou je třeba považovat takovou věc, u níž vyšla najevo neodstranitelná vada, a předmět koupě nelze pro ni užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, nebo vyšla najevo obdobná vada, která je sice odstranitelná, avšak náklady na opravu jsou neúměrné ceně věci - oprava by byla ekonomicky neúčelným nákladem v poměru ke kupní ceně, což způsobuje, že zjištěná vada je vadou neodstranitelnou. V případě, že se na výrobku vyskytuje vada neodstranitelná dle výše uvedeného, může kupující uplatnit nároky dle § 622 odst. 2 občanského zákoníku - výměnu nebo odstoupení od smlouvy.


Děkuji Vám , za jakoukoliv součinnost při vyřizování mé reklamece.

S pozdravem

Ivo Fojtl
Šumperk


Produkt

multimediální přehrávač TESLA QX 4


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení finanční částky dobropisem nebo přímo na prodejně


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2019 09:44, před rokem

V případě nesplněné jakosti při převzetí má spotřebitel právo na výměnu zboží, není-li tento požadavek nepřiměřený. Například pokud je možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, budou mít tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Odstoupit od smlouvy je možné v případě, že není možná výměna zboží. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku. Nároky z vadného plnění jsou v zákoně hierarchicky uspořádány.

Lze odkázat na právní úpravu ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 13:18, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.