Společnost


PrePay s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#30081Nedodaný časopis - předplatné uhrazeno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.01.2019, před 3 lety

Zuzana Menšíková

Znění stížnosti

K loňským Vánocům jsem dne 21.12.2018 manželově mamince předplatila přes stránky www.predplatit.cz Vlastu s dodávkou od 1. čísla roku 2019. Dosud nebylo dodáno ani jedno číslo. Se společností jsem si vyměnila několik slušných e-mailů, v nichž jsem požádala o storno objednávky a vrácení předplatného. Bylo mi opakovaně sděleno, že chyba je na straně vydavatele časopisu, společnosti VLTAVA LABE MEDIA, který se aktuálně z důvodu přechodu na nový informační systém potýká s výpadkem objednávek určených k doručení. Moje reklamace bude prý vyřešena v souladu s reklamačním řádem, jehož úryvek mi jednatel společnosti PrePay s.r.o. zaslal: „V případě oprávněné reklamace, kdy Uživateli nebylo doručeno, zajistí Dodavatel na vlastní náklady náhradní doručení reklamované tiskoviny, případně prodlouží termín předplaceného období o stejný počet doručení odpovídající reklamaci Uživatele. V případech, kdy Dodavatel nezajistí opakovaně náhradní doručení reklamovaného vydání, vrátí Dodavatel Uživateli poměrnou část ceny za Předplatné rovnající se výši odpovídající ceně nedodaných výtisků. Poměrnou část ceny Dodavatel vracet Kupujícímu nemusí, pokud reklamaci vyřeší prodloužením doby předplatného.“ Zdá se mi to neseriózní, nebudu si rok pamatovat, že mi má být doručeno ještě bůhví kolik výtisků. Na moji opakovanou žádost o storno objednávky a vrácení peněz je mi opakováno, že reklamace byla vyřešena prodloužením doby dodávky časopisu. Nevím, zda mám právo na vrácení platby, ale předestřený způsob řešení mi nevyhovuje. Vysvětluji každý týden znovu 80leté tchyni, proč ještě nedostala slíbený časopis.


Produkt

Předplatné časopisu Vlasta ve výši 1.350 Kč uhrazeno, dosud nedošlo nic. Je pravda, že po zpracování objednávky mi bylo e-mailem oznámeno, že předpokládaný termín prvního doručení je středa 16.01.2019. Byla jsem ale přesvědčená, že ten den dodatečně přijdou i tak všechna čísla od prvního letošního. Po nynější korespondenci s předplatitelskou společností si nejsem jistá - uvádějí dokola, že reklamace dvou nedodaných čísel je vyřízena prodloužením atd.


Požadované řešení

V posledním e-mailu ze včerejška mi bylo sděleno: Pokud i nadále přetrvávají nedostatky v doručování, prosíme každé nedoručené vydání reklamujte na
https://predplatit.cz/reklamace?rekl=3431 &salt=f58a6636c0d1a691c68bb838dc1e00d57b7e3880
Domnívám se, že kdyby časopis nepřišel z jakéhokoli důvodu nikdy, jsem držena v šachu ustanovením reklamačního řádu, kdy nemusím nikdy dostat peníze zpět, protože mi někdy v budoucnu bude prodloužena doba dodávky.
Protože dosud nedošlo k plnění, požadovala jsem storno objednávky a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2019 05:47, před 3 lety

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se spotřebitelkou nedohodne na lhůtě delší. Pokud prodávající neprovede nápravu ve výše uvedené lhůtě (nedodá zboží), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Je-li smlouva porušena podstatným způsobem, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků.

Pokud by prodávající ve svých smluvních podmínkách omezil spotřebitelku na jejích právech (nemožnost odstoupit od smlouvy, pokud je smlouva porušena podstatným způsobem), k takovému ujednání se nepřihlíží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2019 08:21, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.