Společnost


CELMAR MEDIA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#30096vrácení samokorekčních brýlí

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.01.2019, před 3 lety

Dagmar Veselá

Znění stížnosti

.Dne 27.12.2018 jsem doporučeně odeslal dopis s brýlemi, včetně popisu, proč je vracím v původním obalu.Je to bezcharakterní jednání této firmy
která se obohacuje na úkor lidí.Stále jsme čekali, že se firma alespoň ozve, ale bohužel, neměla tu slušnost a peníze, které jsme za brýle dali, není malá a tak doufáme, že budou kompetentní úřady naše stížnosti řešit.Pavel Veselý


Produkt

brýle samokorekční VIZMAXX


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2019 23:38, před 2 lety

Pokud došlo k odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
6.2.2019 17:51, před 2 lety

Dobrý den, pan Veselý,

je nám líto, že jste s výrobkem nebyl spokojen. Pokud se zákazník rozhodne výrobek vrátit, vždy respektujeme jeho právo na odstoupení od smluvy a vracíme peníze nejpozději do dvou týdnů. Rádi bychom ověřili Vaši stížnost, podle jména se nám ale nepodařilo Vaši objednávku najít. Prosíme o sdělení čísla objednávky nebo o kontaktování našeho reklamačního oddělení (tel. 296 779 286, v pracovní dny 9:30-16:30). Rádi s Vámi Vaši stížnost ověříme a v případě pochybení okamžite zjednáme nápravu.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.


Dagmar Veselá

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.2.2019 18:22, před 2 lety

Hodnocení: