Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30183"trest" za odstoupení od poskytovatele elektřiny LAMA Managmentem BLUE OCEAN

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2019, před rokem

Petr Koubský

Znění stížnosti

jedná se o "úhradu" 1815 Kč fakturou, která vznikla "uměle" v souvislosti s odstoupením od poskytovatele LAMY, která se fyzicky nikdy nerealizovala (podomní obchodník 12.6.2015 Ing.Pavel Stuchlík).Jsem ochoten uhradit žárovky obvyklou cenou v prodejní síti. (Co jsem udělal? Věřil jsem, že závazky vyřeší prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem, na základě telefonického jednání, které jsem včetně tohoto požadoval - chyba.)


Produkt

nenaplněná akce LAMA s apendixem BLUE OCEAN..podivná faktura vystavená po cca 4 letech..


Požadované řešení

uhradím žárovky v obvyklé za obvyklou tržní cenu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2019 08:17, před rokem

Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. V opačném případě by musel jejich hodnotu nahradit.

Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku. Bude-li spotřebitel i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktován, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. V případech, kdy vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovek, které spotřebitel podnikateli nevrátil nebo je vrátil použité či poškozené, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 15:08, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.