Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:118
Z toho za letošní rok:45
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#30216Nedodání zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2019, před rokem

Marek Vašák

Znění stížnosti

Dne 11.1.2019 jsem objednal na e-shopu SuperCase.cz zboží za 635,- Kč (pouzdra na mobilní telefony, ochranné sklo, nabíječku). Bohužel jsem si předem neověřil o jakou firmu se jedná, bylo tou dobou již dost zklamaných zákazníků na internetu z různých e-shopů, které pan S. provozuje. Peníze jsem zaplatil okamžitým převodem čili již jsou na účtu prodejce. Objednávka nepotvrzena, ale zaregistrována v systému, kde se tváří jako "neúplná". Každopádně e-shop nereaguje, pan S. je na všech jeho tel. číslech nedostupný, na mail neodpovídá.


Požadované řešení

Pokud není zboží dodáno, měl by prodejce vrátit peníze. Jelikož je to ale chronický podvodník již několik let, měl by jít do vězení. Poslední možnost je asi návštěva u něj doma na adrese Libenice 80...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2019 23:24, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 15:29, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.