Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30254Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.02.2019, před 2 lety

Ondřej Müller

Znění stížnosti

Dobrý den ,

Dne 30.01.2019 jsem uzavřel jsem smlouvu s výše uvedenou společností a chci se zeptat , jak od smlouvy odstoupit do 14 dnů (Bohužel jsem si myslel , že podepisuji souhlas k výběrovému řízení, po kterém bych mohl ale nemusel měnit dodavatele. Bohužel z diskusí na internetu jsem zjistil , že součástí této smlouvy je i plná moc o které jsem nebyl informován).

Děkuji


Požadované řešení

Prosím o radu jak správně od smlouvy odstoupit .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2019 09:57, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2019 13:55, před 2 lety

Dobrý den, pane Müllere,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.

Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije. Zákazníkům, kterým nebyla nalezena výhodnější cenová nabídka než u jejich aktuálně stávajícího dodavatele, je odesílán dopis s informací, že jim společnost Centrální výběrová řízení nenalezla výhodnější nabídku, než kterou mají aktuálně, a to společně s doporučením setrvání u jejich stávajícího dodavatele.

Pokud trváte na odstoupení od smlouvy a potřebujete poradit se sepsáním dokumentu, stačí se obrátit na náš email podpora@cvras.cz, kde Vám kolegové poradí co a jak dále.

Jestli máte pocit, že jsme při sepisování přihlášky nějak pochybili nebo Vám chyběly některé informace, obraťte se prosím na e-mailovou adresu ombudsman@cvras.cz. Ověříme postup sepsání přihlášky. Věříme, že se vše vyřeší k Vaší spokojenosti.

S pozdravem

tým CVŘ.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2019 21:00, před 2 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Ondřej Müller

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.3.2019 17:12, před 2 lety

Odstouenení proběhlov pořádku , děkuji za spolupráci .