Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:215
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

88%
12%
Toto skore je založeno na 107 stížnostech.

#30302Odstoupení od smouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.02.2019, před 7 měsíci

Žaneta Bajerová

Znění stížnosti

Dobrý den, po nevhodném telefonátu, kdy mi z Vaší společnosti nějaký muž volal dle hluku z hospody, si již nepřeji aby mi byly zaslané další Vaše produkty. Rozuměla jsem mu každé páté slovo, že jsem vyplňovala nějaký Váš dotazník (což není možné) a ke konci mi řekl že mi tedy zdarma produkty zašlete a vzápětí že je zaplatím. Tímto rozhovor skončil. Produkt mi přišel, já ho nestihla vrátit, což je moje chyba. Proto jej doplatím a znova žádám o smazání všech mých údajů, protože znát moji přechodnou adresu na které bydlím půl roku a pán mi řekne, že dotazník jsem vyplňovala třeba před 10 ti lety (to mi bylo 11 let!), to mi normální nepřijde. Toto jednání se mi rozhodně nelíbí a nechci žádné Vaše produkty ani telefonáty. Děkuji.
Žaneta Bajerová


Produkt

Vitamíny


Požadované řešení

Vymazání osobních údajů, odstoupení od smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2019 13:47, před 6 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené po telefonu je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Helvetia Apotheke je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 28002 Kolín 2.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
8.2.2019 15:31, před 6 měsíci

Praha, dne 08.02.2019

Vážená paní Bajerová,

s tímto běžným zákaznickým požadavkem jste se mohla rovnou obrátit na naše zákaznické oddělení.

V příloze Vám zasíláme protokol o vyjmutí Vašich osobních údajů z naší zákaznické databáze. Jakmile se nám částka za balíček v hodnotě 677 Kč připíše na náš účet, bude vše v pořádku vyrovnáno.

Prosíme o uzavření případu.

S pozdravem


zákaznický servis
Helvetia Apotheke


Žaneta Bajerová

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.2.2019 15:32, před 6 měsíci

Hodnocení: