Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#30349Zrušení účtu a vrácení platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.02.2019, před 7 měsíci

Dušan Slávka

Znění stížnosti

Dobrý den,
Pravděpodobně jsem si u této společnosti založil účet který nevyužívám a za který platím měsíčně 600kč. Prosím o pomoc při zrušení účtu u této společnosti a vrácení platby,předem děkuji.


Požadované řešení

zrušení účtu,vrácení platby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2019 11:53, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
8.2.2019 15:35, před 7 měsíci

Dobrý den, pane Slávko,

přes jaký email jste se registroval? Můžete nám prosím poslat poslední 4 čísla karty (neposílejte prosím celé číslo)? Pomocí něho nejsnáze dohledáme platbu.

Děkujeme

Ventuco s.r.o.


Dušan Slávka

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.2.2019 22:53, před 7 měsíci

slavka.dusan@seznam.cz

Reakce společnosti

Publikováno
13.2.2019 08:12, před 7 měsíci

Dobrý den, pane Slávko,

na tento email neregistrujeme žádný účet ani platbu.
Můžete nám prosím poslat poslední 4 čísla karty, přes kterou k platbě došlo?

S pozdravem
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2019 06:18, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2019 14:46, před 5 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.