Společnost


Sport Mall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:70
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30352Klamání zákazníků na www.sport360.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.02.2019, před rokem

Libuše Fulínová

Znění stížnosti

Jak je možné, že ze stránek této společnosti info@sport360.cz je opakovaně generováno potvrzení objednávky a slib, že zboží je předáno zásilkovně, když na D-testu je na tuto společnost nejedna stížnost, že zákazník zaplatil objednávku, zboží se nedočkal, firma nekomunikuje, hlasová schránka plná, tel. kontakt nedostižný, konkrétní jméno kdo přijmul objednávku , kdo komunikuje se zákazníkem - nic. Nechápu kladné ohlasy, to si snad firma generuje sama, aby nachytala další uchazeče o problém a naskakovaly jí na účet peníze. Varuji před platbou na účet 2701502491/2010. Objednaného zboží ani peněz se asi nedočkáte. Pokud někdo zneužívá webových stránek www.sport360.cz, telefon: +420 728 244 018
E-mail: info@sport360.cz,tak tato firma by se měla obrátit na policii , protože příslušná osoba podvádí zákazníky. Konání internetového obchodu by měla prověřit ČOI.
Jako provozovatel této povedené firmy je uveden :
Sport Mall s.r.o.
Seifertova 549/42
Praha 3, 130 00
IČ: 03764621
DIČ: CZ03764621
Další utěšující zpráva- balíček bude odeslán nejpozději koncem ledna mě nepřesvědčila, CHCI VRÁTIT NA ÚČET PENÍZE.


Produkt

jedná se o Barny's TRIPLE Blend Extra silný 700g celkem 1098,0 Kč


Požadované řešení

VRÁTIT PENÍZE NA ÚČET

Kód objednávky: 2019010016
Datum: 9.1.2019
Barny's TRIPLE Blend Extra silný 700g celkem 1098,0 Kč

Důvod : firma nadále nabízí tento produkt ve slevě, i když ví, že závazkům nedokáže dostát.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2019 19:15, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2019 08:46, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.