Společnost


JASMINI spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30384Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.02.2019, před 4 lety

Marcela Langhammerová

Znění stížnosti

Objednané zboží 3.ledna v hodnotě 904,-Kč a platba na účet paní Š.
7.ledna 2019 potvrzena objednávka i přijatá platba.
Do dnešního dne / 6. února 2019 / nedošlo zboží ani peníze.
Kroky, které jsem podnikala - telefon/ domluva o zboží - bez odezvy, dnes už telefon p. Š. nebere/, email - / původně bez odezvy, nové upozornění a výzva, že budu postupovat dle zákona a odstoupení od objednávky - chtěla p- Š- napsat číslo objednávky, že pošle peníze obratem na účet - tím vše skončilo /
Do dnešního dne se bohužel nic nestalo / ani zboží, ani peníze /


Produkt

objednávka se týkala e-shopu, který paní Š. provozuje ( vlna na plstění )


Požadované řešení

Vrácení platby na můj účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2019 20:46, před 4 lety

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitelka prokáže, že mu zboží odeslala. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2019 06:46, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.