Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1970
Z toho za letošní rok:488
Stále v řešení:121
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 453 stížnostech.

#30418Výpověď VIP členství, deaktivace účtu a

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.02.2019, před 7 měsíci

Patrícia Rožeková

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 20.12.2018, jsem si aktivovala členství na seznamce be2.cz, na jeden měsíc s tím že členství bylo s poplatkem 149 kč.

Po celou dobu jsem nebyla aktívní na stránce. 4.2. 2019 mi bylo strženo z účtu 2247Kč které jsem omylem nedočetla v smluvních podmínkách. Následně jsem se snažila přihlásit a dohledat postup k výpovědi a vrácení částky. Poprvé jsem otevřela osobní schránku na
Be2 a správy jsou nevhodné, násilnické a urážející.
Následně na to 5.2. 2019 jsem posílala žádost o zrušení členství a VIP Premium formou e-mailu. Po odpovědi od zákaznického servisu e-mailem, že to nájdu na stránkach Be2 ýpovědní formulář, zrušení členství atď nemám přístup, nemužu se na stránku přihlásit a odkazuje mě to na "error" nebo stránka neexistuje.

Myslím, že jsem udělala maximum pro zrušení členství bez následného automatického členství a případnému stržení dalších peněz.

Po přečtení negativních zkušeností s touto seznamovací agenturou jsem učil vše podle jejich podmínek na jejich stránkách be2.cz
Dále zvážím případné kroky k reklamaci u své banky stržené částky 2247 kč a příslušné právní kroky k jejímu vrácení.


Produkt

On-line Seznamka be2 S.a.r.l. - VIP členství


Požadované řešení

Požadované řešení
Požadované řešení na základě odstoupení od smlouvy
Požaduji okamžité ukončení smluvního vztahu se be2.cz,zrušení
automatického prodlužování Prémiového členství a vymáhání jakýchkoliv
dalších poplatků. Případné vrácení požadované částky 2247 kč. Zároveň požaduji vyřazení mých osobních údajů z
databáze společnosti be2.cz a vymazání mého profilu na jejich
stránkách.
ZdenekNeuman
Předpokládám kladné vyřízení stížnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2019 11:29, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohla spotřebitelka souhlasit i s prováděním opětovné platby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelce, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.2.2019 10:02, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2019 06:44, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 09:22, před 4 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.