Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#30459Neoprávněné transakce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.02.2019, před 7 měsíci

Štěpán Carbol

Znění stížnosti

Dobrý den,
tímto bych se chtěl obrátit na společnost Ventuco s.r.o., která mi bez mého vědomí strhla 3*600Kč (v datech 22.10., 10.12.,28.1.), tedy celkem 1800Kč. Vidím, že tento případ není ojedinělý.


Požadované řešení

Prosím tedy o vyřešení a vrácení požadované sumy zpět na účet.

Děkuji,
Š.C.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2019 11:44, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
13.2.2019 12:30, před 7 měsíci

Dobrý den, pane Carbole,

můžete nám prosím sdělit, pod jakým emailem jste na naší seznamce registrovaný a poslední 4 čísla karty, přes níž byla platba provedena? Díky tomu nejsnadněji platbu identifikujeme.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.


Štěpán Carbol

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.2.2019 18:38, před 7 měsíci

Dobrý den,

samozřejmě.

S pozdravy,
Carbol

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2019 15:14, před 7 měsíci

Dobrý den, pane Carbole,

dohledali jsme Vaši registraci.
Platby za seznamku jsou prováděny pouze se svolením uživatele.
Upozornění na opakované platby jsou v podmínkách, které si musí každý uživatel prostudovat a souhlasit s nimi, na stránce Nejčastější dotazy a také na stránce Aktivace. Zároveň je na všech těchto místech uveden způsob, jak si toto nastavení jednoduše změnit.
Platby za seznamku nejsou vázány na její využívání. Stejně jako platíte za televizi a internet nikoli podle toho, kolikrát jste zapnul přijímač, i u seznamky platíte zkrátka za fakt, že je Vám přístup umožněn.
Přesto Vám vracíme platbu z ledna a rušíme opakování plateb. Pokud máte zájem se seznamovat, necháváme Vaše plné členství dále otevřené až do konce dubna. Zda jej využijete, je na Vás.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2019 20:59, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2019 09:17, před 5 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.