Společnost


ATELI Investment, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#30476Zaplatený a nedodaný tovar

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
10.02.2019, před 5 měsíci

Eva Kočišíková

Znění stížnosti

Dňa 4.1.2019 som zaplatila 36,50 za tovar a do dnešného dňa mi prišla iba časť zaplateného tovaru.
Číslo objednávky je 1190078096 a z nej mi dňa 7,2,2019 prišli iba plavky. Chýba tičko Poppy vz.č.5.


Produkt

Letné tričko Poppy vz.č.5


Požadované řešení

Dodať tovar, alebo vrátiť peniaze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2019 21:23, před 5 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Reakce společnosti

Publikováno
11.3.2019 14:31, před 4 měsíci

Dobrý den,
zásilky jsou doručovány obvykle v rozmezí 15-25 dnů, nejdéle do 60 dnů od odeslání zboží, podrobnosti naleznete na našich stránkách v obchodních podmínkách https://www.postazdarma.cz/obchodni-podminky .
Proto Vás poprosíme o trpělivost, zásilka by Vám měla by doručena co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem
Tým pošta zdarma
email: info@postazdarma.info
ATELI Investment, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.3.2019 18:01, před 4 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2019 08:57, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 11:49, před 3 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že ji společnost po téměř 3 týdnech zboží dodala, takže případ považuje za uzavřený. Vzhledem k tomu stížnost uzavíráme.