Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1970
Z toho za letošní rok:488
Stále v řešení:121
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 453 stížnostech.

#30485Neoprávněné prodloužení členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.02.2019, před 6 měsíci

Jana Nadeem

Znění stížnosti

nejasné podmínky neoprávněné prodloužení členství


Požadované řešení

odsoupení od smlovuvy -vypoved


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2019 10:07, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/

Reakce společnosti

Publikováno
11.2.2019 10:12, před 6 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Jana Nadeem

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.2.2019 22:23, před 6 měsíci

Dobrý den
a.)Nejdříve mi přišel tento email 11-2-2019 ve 12:54
nevím jak tomu rozumět zda opravdu již po mne nebudou vyžadovat žádné další platby, je to matoucně napsáno a pod tímto emailem je další email b.) ze 17:31 téhož dne a že prý další platby požadovat nebudou a vip členství je deaktivováno-to je napsáno jednoznačněji a jasněji, potřebuji od nich jednoznačnou odpověd, tak snad to tak bude. Ještě jednou jsem se zeptala, ale neodpověděli.
Budu velmi ráda za vyjádření Dtestu. Moc děkuji a přeji dalším lidem úspěch při řešení tohoto problému.
JN

a.)Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Je nám velice líto, ale Vaše žádost o odstoupení od smlouvy nebyla zaslána v rámci ustanovené 14-ti denní lhůty od data zakoupení služby, tedy 30/12/2018.
 
Uvědomujeme si však, že si již nepřejete služeb svého VIP/Prémiového členství po vypršení uhrazeného období využívat a tímto Vám potvrzujeme, že prodloužení Vašeho hrazeného členství bylo již zrušené. 
 
Nárok na Vaše VIP/Prémiové členství vyprší k datu: 10/05/2019 a z Vaší strany již nebudou požadované žádné další poplatky, Váš profil však již byl deaktivován.

 
S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau
-----------------------------------------------------------------------------
b.)Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Můžeme potvrdit, že proces vymáhání pohledávky byl zastaven a Vaše Prémiové členství bylo zrušeno. To znamená, že nebudou prováděny žádné další platby a nebudou vystavovány žádné další žádosti o platbu. Váš profil byl již deaktivován.

S pozdravem,

Jana Hájková

Oddělení pohledávek
_________________________________________________________
be2 S.à.r.l.                                                                        
13 rue du Commerce  – L-1351 Luxembourg

Email: collections@be2.com

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2019 09:30, před 6 měsíci

Zaslaná vyjádření lze hodnotit jako vyjádření společnosti o vypořádání závazků, takže již není důvod k tomu, aby společnost vyžadovala jakékoliv další platby či cokoliv obdobného. Doporučujeme, aby si spotřebitelka komunikaci se společností uschovala, aby měla potvrzení pro jistotu k dispozici. Zároveň, pokud by spotřebitelka chtěla mít jistotu, že společnost nebude mít její platební údaje, takže již nebude mít ani potenciální možnost nějakou platbu provést, může přistoupit také k zablokování a výměně platební karty.

Vzhledem k uvedenému stížnost uzavíráme.