Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1615
Z toho za letošní rok:130
Stále v řešení:150
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 420 stížnostech.

#30499Nemožnost zrušení účtu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2019, před 9 dny

Eva Paulusová

Znění stížnosti

Před měsícem (7.1.2019) jsem se zaregistovala na be2.com a zaplatila 149Kč za premiový účet. Dnes jsem zjistila, že mi bylo 9.2.2019 strženo 2247Kč, aniž bych s tím souhlasila a věděla o tom. Když jsem se snažila najít kontakt, našla jsem pouze email na zákaznické centrum, které mi odepsalo, že vyřídí moji žádost do 5 pracovních dnů. Nikde na webových stránkách není možno ukončit automatickou měsíční platbu. Zrušení účtu jde pouze posláním dopisu do Lucemburska. Na diskuzních forech (bohužel až po registraci na této seznamce) jsem se dozvěděla, že na dopisy vůbec nereagují a dále vymáhají platby za další měsíce. Mám veliký strach, že nebudu schopná účet deaktivovat a budou mi strhávat peníze každý měsíc. Plánuji si vyměnit kartu k účtu, aby se k mým penězům nedostali, ale nerada bych se dostala do problémů s vymáháním peněz ....
Předem děkuji za pomoc, jsem z toho dost vyděšená!


Produkt

nezle deaktitovovat účet a zrušit automatickou platbu


Požadované řešení

poradit, jak ukončit veškerou spolupráci s touto seznamkou a nepřijít o další peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2019 10:09, před 9 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/

Reakce společnosti

Publikováno
11.2.2019 10:11, před 9 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Eva Paulusová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.2.2019 11:29, před 8 dny

Dobrý den,

na tuto adresu jsem odeslala již dva emaily, bez odpovědi.
Očekávám úplné zrušení mého profilu a vymazání veškerých mých údajů. Nepřeji si, aby vaše společnost zacházela nebo uchovávala moje údaje.
Děkuji.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.