Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:438
Z toho za letošní rok:62
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#30500Pokuta za nedodržení splatnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

17 minut 47 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2019, před 6 měsíci

Denisa Skopalova

Znění stížnosti

Na pobočce nám bylo řečeno ze nebudeme platit 2800kc jenomže přišla částka zase a bylo nám řečeno ze by ste nám mohli tu pokutu prominout aby sme už neplatili 3400 ale uhradilli 2200


Požadované řešení

Prosím o zrušení pokuty 1200 nedá se platit pořad 2800kc


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2019 11:42, před 6 měsíci

Pokud je mezi stranami ujednáno poskytování určité služby, která je poskytována úplatně, subjekt poskytující službu je povinen poskytnutou službu řádně vyúčtovat způsobem a ve lhůtách uvedených ve smlouvě a uživatel služby je povinen za službu zaplatit.

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s úhradou, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Pokud spotřebitel s poplatkem nesouhlasí, měl by jej reklamovat. Učiní-li tak, ale reklamace bude společností zamítnuta, má možnost obrátit se námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním reklamace ani námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.