Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#30530Neuznaná náhrada škody

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2019, před rokem

Lucie Hovorková

Znění stížnosti

Mám poškozené čelní sklo u auta od kamene, který odlítl z vozidla, které jelo přede mnou. Viník je pojištěn u Vaší pojišťovny. Obě strany jsme událost nahlásili, dodali všechny potřebné dokumenty, pán z Vaší pojišťovny si auto vyfotil. Bohužel nám tuto událost nechtějí uznat, i přes opětovný email, že s výsledkem rozhodnutí nesouhlasím.
Chci mít své auto zase v pořádku.


Produkt

2019/0001909 [REQ-444446]


Požadované řešení

Žádám o pojistné plnění. Výměnu skla na mém vozidle.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2019 11:14, před rokem

Pokud spotřebitel s likvidací pojistné události nesouhlasí, měl by nesouhlas se šetřením pojistné události zaslat pojistiteli a požadovat znovu prošetření případu.

Nebude-li spotřebitel úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci. Je také možné se se škůdcem spojit a domluvit se na společném postupu. Škůdce by například mohl oslovit také mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI, jelikož je s pojišťovnou ve smluvním vztahu, což je pro tuto variantu řešení podmínkou. Bližší informace viz https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.2.2019 15:39, před rokem

Paní Hovorková nám zaslala všechny základní dokumenty, avšak se ji nepodařilo prokázat zavinění našeho klienta dle § 6 zákona č. 168/1999 Sb. Poškozená musí jednoznačně prokázat věcnou a časovou souvislost mezi provozem konkrétního motorového vozidla a vznikem škody.

Pojištěný si s ohledem na jeho povinnosti při řízení vozidla nemůže být zcela vědom toho, že od jeho vozidla odlétl kámen nebo jiný předmět a poškodil vozidlo za ním.

Na základě výše uvedeného nepovažujeme odpovědnost našeho pojištěného za způsobení vzniklé škody za prokázanou, a proto náhradu škody poskytnout nelze. Výplata pojistného plnění bez prokázání zavinění našeho klienta by byla v rozporu se zákonnou úpravou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2019 10:22, před rokem

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2019 10:33, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2019 08:47, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.